Riktlinjer för uppsats- och examensarbeten

Under sista terminen på Högskolans program ingår det vanligtvis att du ska göra ett examensarbete. Det finns olika riktlinjer för examensarbeten på Högskolan i Gävle, beroende på inom vilket program du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten ska publiceras i DiVA efter godkännande av examinator.

Titelsidor

Publicera i DiVA — e-publicering av ditt examensarbete

Information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i DiVA hittar du här:

Examensarbeten på Akademin för hälsa och arbetsliv

På Akademin för hälsa och arbetsliv finns det riktlinjer för examensarbetena inom vissa program.

Examensarbete på Akademin för teknik och miljö

Teknik och datavetenskap

Examensarbetet söks som en vanlig kurs på antagning.se.

Antagna studenter ska vid kursens start lämna in blankett för ansökan om examensarbete tillsammans med en beskrivning av projektet (ca en A4-sida), Dessutom skall studenten bifoga ett studieintyg från Ladok.

Den studerande skall opponera vid redovisningen av ett examensarbete och närvara vid redovisningen av ytterligare minst två examensarbeten under studietiden. I examensboken fyller examinator i vilka redovisningar du närvarat vid/opponerat på. Examensboken skall lämnas in till akademins kansli.

Examensarbeten på Akademin för utbildning och ekonomi

Ekonomprogrammet och Fastighetsmäklarprogrammet

Ekonom- och fastighetsmäklarprogrammens studenter får de aktuella blanketter som behövs i sina välkomstbrev inför kursstarten.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)