Information under sommaren - FAQ

Avdelningen för utbildningsstöd bemannas hela sommaren, men har begränsad bemanning under vissa veckor. Det kan under en period vara svårare att nå oss via telefon och svarstiden på mejl kan förväntas vara något längre än normalt. Vi hoppas du har överseende med detta.

För att hjälpa dig på bästa sätt har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna under sommaren, så förhoppningsvis kan du hitta svar på din fråga här.

Klicka på det ämnesområde du har frågor om.

Anmälan och antagning

Antagningsfrågor

 • Allmänna antagningsfrågor
  Om du har frågor om din anmälan, ditt konto på antagning.se eller andra allmänna antagningsfrågor ska du kontakta Antagningsservice. Telefon 0771-550 720.

 • När får jag besked om jag kommit in?
  Första antagningsbeskedet publiceras 12 juli och det slutgiltiga beskedet den 2 augusti.

 • Jag är reserv till en kurs. När får jag besked om jag kommit in?
  Vi kan tyvärr inte svara på hur stor sannolikhet det är att du kommer in på din utbildning om du står som reservplacerad. Efter andra urvalet (2 augusti) samt strax efter kursstart meddelas de reserver som antagits vid respektive tillfälle. Antalet reserver som antas beror bland annat på hur många som tackar nej till kursen. Du kan själv se när reservantagning startar och avslutas för just din utbildning på antagning.se.

 • Jag har gjort en sen anmälan. När får jag besked om jag kommit in?
  Anmälningar som gjorts efter den 16 april 2018, s.k. sena anmälningar, behandlas efter de ansökningar som inkommit i tid. Ansökningarna behandlas i datumordning och handläggs så snabbt som möjligt. Du får besked tidigast den 2 augusti.

 • När måste jag senast svara på mitt antagningsbesked?
  Sista dag att svara på det första antagningsbeskedet är den 27 juli. Om du blivit antagen senare behöver du inte svara på antagningsbeskedet men om du inte tänker påbörja din utbildning är det viktigt att du lämnar återbud, så att man kan kalla in reserver. Det gör du enklast på antagning.se.

 • Jag har glömt att svara JA på mitt antagningsbesked. Vad gör jag?
  Alla sökande som varit behörig till ett sökalternativ men blivit struken på grund av missat ja-svar eller blivit "TAK-struken" (maxtak att bli antagen är 45 hp/termin) kan göra en återanmälan. Instruktioner om hur du gör en återanmälan finns på antagning.se. Om inte sökalternativet är stängt för sen anmälan behandlas en "återanmälan" som en sen anmälan inkommen det datum som återanmälan görs.

 • Jag skickade in mina meriter för sent (efter sista kompletteringsdag). Vad gör jag?
  En sent inskickad komplettering behandlas inte automatiskt. Den sökande måste själv meddela Antagningsservice (tel 0771-550 720) att en komplettering skickats in och sedan få hjälp med en återanmälan.

 • Jag har blivit villkorligt antagen. Vad innebär det?
  Det innebär att vid granskningen av din ansökan fanns en registrering på en behörighetskrävande kurs, men kursen var inte avslutad. Du som är villkorligt antagen måste vid kursstart visa upp att du uppfyllt villkoren för antagning. Du kan inte själv registrera dig på din kurs utan måste kontakta ansvarig akademi för hjälp med registrering.

 • Finns det platser kvar på utbildningen?
  Om utbildningen är öppen för sen anmälan på Antagning.se, så har den en välj-knapp och du kan fortfarande skicka in din anmälan. Detta är dock ingen garanti för att du får en plats på utbildningen.

 • Jag vill anmäla mig till en kurs, men det finns ingen välj-knapp?
  Om en utbildning saknar välj-knapp är den stängd för sen anmälan och det finns inga lediga utbildningsplatser kvar. En sen anmälan kan bara göras på kurser som fortfarande är öppen för sen anmälan och därmed har en välj-knapp.

 • Var hittar jag antagningsstatistik?
  UHRs statistiksidor hittar du information om lägsta antagningspoäng, antal sökande och antal antagna.
Inför terminsstarten

Inför terminsstarten

 • Jag har frågor om en utbildning jag sökt. Vart vänder jag mig?
  Vänd dig direkt till kursansvarig akademi. Du hittar kontaktuppgifter i ditt välkomstbrev eller på respektive akademis hemsida:
  Akademin för hälsa och arbetsliv
  Akademin för teknik och miljö
  Akademin för utbildning och ekonomi
 • När börjar terminen?
  Terminen börjar måndagen den 3 september men de flesta programstudenter har introduktion och upprop redan den 29 augusti. Studentkårens och studentföreningarnas inspark startar den 22 augusti. Kolla in introduktionsschemat för mer information.

 • Hur hittar jag mitt schema?
  Du kan hitta ditt schema via vår app KronoX. I appen kan du söka upp ditt schema och spara det för att enkelt komma åt det nästa gång. Du kan söka på kurs, program, lokaler eller signatur. Appen finns på svenska och engelska och du laddar ner den gratis från Itunes App Store eller Google Play. Du kan även söka fram ditt schema via schema.hig.se.

 • Hur vet jag vilken kurslitteratur jag behöver?
  I kursplanen finns bland annat kursens litteraturlista. Kursplanen hittar du i ditt välkomstbrev men du kan också söka fram din kursplan via kursplanedatabasen.

 • Hur får jag information om mitt program/min kurs? 
  Allmän information och välkomstbrev finns på hig.se/nystudent.

 • Jag har inte fått något välkomstbrev. Vad gör jag?
  Välkomstbreven för program och kurser finns samlade på hig.se/nystudent

 • Hur söker jag studentbostad?
  Information om studentbostäder finns på hig.se/studentbostad

 • Jag har blivit reservplacerad, kan jag gå på introduktionen och uppropet?
  Nej, endast de som är antagna medverkar på uppropet. Högskolan i Gävle kallar reserver till program och kurser i strikt turordning utifrån urvalsresultatet. Vi kontaktar dig om du blir erbjuden en plats.

 • När kan jag aktivera mitt användarkonto?
  Du kan tidigast aktivera ditt användarkonto två veckor innan terminsstart. Om du gjort en sen anmälan/efteranmälan kan du aktivera ditt användarkonto tidigast dagen efter antagningsbeskedet.

 • När kan jag registrera mig på mina kurser?
  Du kan normalt registrera dig en vecka före kursstart. Du hittar mer information om kursregistrering i ditt välkomstbrev.
Kursfrågor

Kursfrågor till akademikanslierna

 • Vart ska jag vända mig med frågor om min kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat?
  För hjälp med allmänna frågor om din kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat, mejla studentcentrum@hig.se. Under sommaren har akademikanslierna minskad bemanning. Vänligen ring vår växel (026-64 85 00) vid brådskande ärenden, så kopplar de dig till den person som är på plats.

 • Vart vänder jag mig med frågor om kursens innehåll?
  Om du har frågor om kursens innehåll eller upplägg skall du kontakta kursansvarig lärare. Kontaktuppgifter finns i ditt välkomstbrev.
Internationella studenter

Information till internationella studenter

Studievägledning

Studievägledning

 • Jag vill boka tid hos en studievägledare. Hur gör jag?
  Du når studievägledarna på deras ordinarie tider från och med vecka 35. Se deras webbsida för tider och kontaktuppgifter under sommaren.
  Studievägledningens webbsida

 • Hur gör jag ett studieuppehåll/studieavbrott?
  Studieuppehåll/avbrott görs via särskilda blanketter. Information och blankett finns på sidorna nedan.
  Studieuppehåll
  Studieavbrott
Studenthälsa

Studenthälsan

 • Jag vill komma i kontakt med Studenthälsan.
  Under sommaren har Studenthälsan begränsad bemanning. Om du behöver rådgivning eller psykosocialt stöd, kontakta din hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivningen på 1177. Se information på Studenthälsans webbsida om aktuella telefontider och öppettider under sommaren.
Pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

 • Hur går jag tillväga om jag har en funktionsnedsättning och behöver pedagogiskt stöd?
  1. Du ansöker om pedagogiskt stöd via systemet NAIS. Du behöver bifoga ett intyg som styrker ditt funktionshinder. Det går bra att ladda upp ett foto av intyget med telefonen.

  2. Samordnaren kontaktar dig för att boka en tid för samtal om stödåtgärder. Ansöker du om pedagogiskt stöd under sommaren så kan den första kontakten dröja något.

  3. Samordnaren utfärdar ett beslut där stödåtgärderna beskrivs. Detta beslut behöver du sedan visa upp för dina lärare och examinatorer när ni pratar om vilket stöd du behöver.

 • Hur når jag samordnaren för studenter med funktionshinder? 
  Du kan skicka ett mejl till funktionsstod@hig.se. Notera dock att under sommaren har vi begränsad bemanning. Se information på webbsidan nedan om aktuella telefontider och öppettider under sommaren. 
  Stöd vid funktionshinder
Examen

Examen och intyg

 • Hur ansöker jag om examen och hur lång är handläggningstiden?
  Information om ansökningsprocessen, handläggningstiden, vad som krävs för att ansöka om examen m.m. finns på examensenhetens webbsida

 • Hur får jag ut ett studie- eller registreringintyg?
  Du kan skriva ut intyg själv via Ladok.
Tentamensutlämning

Tentamensutlämning

 • När kan jag hämta ut min tenta?
  Alla skriva tentamina som kommer till Studentcentrum/Studentservice mellan 4 juni – 26 augusti kommer vi att skicka hem per post. 
  Mer information tentamensulämning
Fler frågor

Fler frågor?

Om du inte hittat svar på dina frågor här, titta gärna igenom våra andra FAQ- och informationssidor.

Om du är ny student hittar du svar på de flesta av dina frågor på hig.se/nystudent.

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 85 00 (växel)

Viktiga datum

12 juli
Antagningsbesked med svarskrav

27 juli
Sista svarsdag

2 augusti
Andra antagningsbeskedet

22 augusti
Insparken startar

27 augusti
Informationsträff - pedagogiskt stöd

29 augusti
Introduktionsdag för nya studenter

3 september
Terminsstart

Publicerad av: Lisa Mortimer Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)