Utställare

Bokning

För all verksamhet/utställning/information i de allmänna lokalerna måste bokning ske i förväg.

Försäljning eller annan kommersiell verksamhet tillåts inte. Ev undantag kan beviljas av lokalfunktionen.

Tillstånd

Tillstånd krävs för utställning och mässverksamhet i högskolans lokaler. Tillståndet ska ligga väl synligt på bordet/i montern. Tillståndet utfärdas av lokalhandläggaren.

Detta gäller även studentföreningar och högskolans anställda vid bokningar i de allmänna lokalerna (Rävhallen, Fårhallen, foajén vid Valhall).

Tillstånd beställs enklast via lokaler@hig.se, och i GOD tid.
Minst en vecka i förväg för att vi ska kunna hantera frågan.

Digitala informationsskärmar

Informationen på alla skärmar riktar sig primärt till studenter och besökare, och sekundärt till högskolans personal.

  • Studentinfo-skärmarna (hus 11, 22, 41, 51, 99) visar främst studierelaterad information.
  • Samverkans-skärmen i Rävhallen (hus 22) visar främst information från externa parter, rörande exempelvis externa evenemang och praktik- och jobberbjudanden.
  • Informationsskärmen i biblioteket visar information direkt kopplad till bibliotekets verksamhet.
  1. Riktlinjer för informationsskärmarna

Använd vårt webbformulär om du har information du önskar lägga ut på skärmarna

  1. Formulär för informationsskärmarna

Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare
Rum: 32:212
Telefon: 026 - 64 82 13
E-post: lokaler@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2018-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)