Lokalbokning för studentföreningar

Studentföreningar kan kostnadsfritt boka högskolans lokaler för viss föreningsverksamhet, förutsatt att lokalen är ledig önskat datum och tid.

Du som representerar en studentförening och önskar boka en lokal ska fylla i nedanstående formulär för att få hjälp med din bokning.

Minst en vecka i förväg bör din bokningsönskan skickas in för att vi ska hinna behandla din förfrågan. För större salar och för stora arrangemang (som arbetsmarknadsdagar) krävs längre framförhållning, då dessa oftast är uppbokade för undervisning.

Svar på din förfrågan kommer via högskolans ärendesystem, till den e-post som anges nedan i formuläret.

Regler, praktisk info och tillåtna utställningsytor

Ritningar över tillåtna utställningsytor, per hus:

Observera att ytorna i hus 31 bara får användas vid särskilda tillfällen och endast efter dialog med lokalenheten. Om du har behov av att få ritningar i annan skala (till exempel mer inzoomade) kan du kontakta lokalenheten. Du kan få dem på papper eller på fil via e-post.

Begränsningar

Det är endast studentföreningar som kan boka lokaler. Detta regleras i Högskoleförordningen 1 kap 13 §.

Enskilda studenter kan endast boka bibliotekets grupprum.

Bokningsformulär

Beställare: * (obligatorisk)
Beställare:Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)