Lokalbokning för studentföreningar

För aktiviteter, utställningar och informationstillfällen i högskolans lokaler måste bokning ske i förväg. Studentföreningar som vill boka salar, till exempel för sammanträden, gör det via ett formulär.

Studentbokning

Studentföreningar som vill arrangera en mässa, marknadsföra en aktivitet, sin förening eller på annat sätt informera i de allmänna lokalerna (såsom Fårhallen, Rävhallen och foajén vid Valhall) bokar plats via samma formulär och skaffar tillstånd. Tillståndet ska ligga väl synligt på bordet/i montern.

Ståbord, gatupratare och utställningsskärmar bokas via vaktmästeriet, hus 32.

Försäljning eller annan kommersiell verksamhet tillåts inte i högskolans lokaler. Ev undantag kan beviljas.

Beställningsformulär

Tillåtna ytor för utställningar och arbetsmarknadsdagar

Av säkerhetsskäl är särskilda ytor reserverade för utställare och andra ytor avsedda för passage, transporter och utrymning. I Får- och Rävhallen får inga montrar eller mässbord ställas längs den norra långsidan.

Regler, praktisk info och tillåtna utställningsytor

Ritningar över tillåtna utställningsytor, per hus:

Observera att ytorna i hus 31 bara får användas vid särskilda tillfällen och endast efter dialog med lokalenheten. Om du har behov av att få ritningar i annan skala (till exempel mer inzoomade) kan du kontakta lokalenheten. Du kan få dem på papper eller på fil via e-post.

Anslagstavlor, affischering

Allmänna anslagstavlor

En allmänna anslagstavla är en tavla som som inte har en skylt som visar att den tillhör en avdelning, förening eller annan enhet vid högskolan.

Högskolan tillåter inte affischering på

 • väggar
 • dörrar
 • tak
 • golv
 • pelare
 • inventarier eller möbler
 • fönster eller andra entréglas
 • hissar
 • konstverk (såsom den gula "väggen" i hus 41)

då detta, förutom att se skräpigt ut, medför ökade lokalvårds- och underhållskostnader.

Akademier, föreningar, avdelningar etc. vid högskolan kan ha egna anslagstavlor. På dessa får allmänheten inte affischera.

Använd kartnålar

Inte häftpistol eller tejp. Kartnålar kan hämtas på vaktmästeriet.

Digitala informationsskärmar

Informationen på alla skärmar riktar sig primärt till studenter och besökare, och sekundärt till högskolans personal.

 • Studentinfo-skärmarna (hus 11, 22, 41, 51, 99) visar främst studierelaterad information.
 • Samverkans-skärmen i Rävhallen (hus 22) visar främst information från externa parter, rörande exempelvis externa evenemang och praktik- och jobberbjudanden.
 • Informationsskärmen i biblioteket visar information direkt kopplad till bibliotekets verksamhet.
 1. Riktlinjer för informationsskärmarna

Använd vårt webbformulär om du har information du önskar lägga ut på skärmarna

 1. Formulär för informationsskärmarna

Miljö

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2004 och arbetar kontinuerligt med miljöfrågor. Även studentföreningar och utställare måste följa våra energibesparande åtgärder - släck lampor, slå av datorer som inte nyttjas och använd vårt system för källsortering av avfall. Allt för en gemensam strävan mot en bättre och hållbar miljö.

Rutiner för avfallshantering ska följas.

Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare
Rum: 32:212
Telefon: 026 - 64 82 13
E-post: lokaler@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2018-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)