Välkommen till kursen Naturorienterade ämnen och teknik för lärare i åk 4-6, 30 hp

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 36-02.

Kursnamn

Naturorienterade ämnen och teknik för lärare i åk 4-6, 30 hp

Kurskod

NIU504

Anmälningskod

18143

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursansvarig lärare

Jan Grenholm
Jan.Grenholm@hig.se
+4626648929

Kursadministration

Maria Modée, mme@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti– 30 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen ges på distans under tre terminer. Under kursen fokuserar vi på specifika ämnesområden och ämnesdidaktiska frågeställningar inom biologi, fysik, kemi och teknik, men vi kommer också att arbeta med mera ämnesövergripande aspekter. Du får möjlighet att koppla vissa kursuppgifter till den egna undervisningen.
Under höstterminen har vi fyra heldagsträffar. Den första träffen är onsdag 2:a september och den är helt på distans via zoom. Webbadressen till introduktionen är:https://hig-se.zoom.us/j/62306606695


Därefter räknar vi med att ha fysiska träffar på HiG. Det kommer att vara två dagar i månadsskiftet oktober/november samt en dag i januari
Mellan kursträffarna kommunicerar vi via vår kursplattform Canvas.
Vid första kurstillfället diskuterar vi upplägget av kursen samt introducerar kemi- och biologidelen. Efter vår första träff lägger vi ut en utförligare planering för höstterminen på Canvas. Den övergripande strukturen i kursen är att vi under höstterminen arbetar med kemi och biolog. Under vårterminen blir det större fokus på fysik och teknik. Under sista terminen genomförs ämnesdidaktiska projekt.

Kommunikationssätt

Kursstart onsdag 2/9 kl 09:00 sker helt via zoom (https://hig-se.zoom.us/j/62306606695)
I övrigt sker kommunikationen via lärplattformen Canvas

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas


Övrig information
Det är bra om ni redan till starttillfället har införskaffat följande böcker:
Björn Andersson: Att förstå skolans naturvetenskap
Hewitt med flera: Conceptual Integrated Science (tidigare upplag, 2013)

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-06-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)