Välkommen till kursen Dataanalys och statistik för ekonomer 15hp (it-distans)!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-02

Kursnamn

Dataanalys och statistik för ekonomer 15hp (it-distans)

Kurskod

18233

Anmälningskod

 ST006A

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursansvarig lärare

Li-Fang Xu

E-post: ligxua@hig.se 

Telefon: +4626648770 

Kursadministration

Elin Knutson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 augusti – 30 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

  • Kursen har inte något schema då den ges på distans via Canvas.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursplan
I kursplanen (se första sidan) finns information t.ex. om lärande mål, kursens innehåll, undervisningsform, kurslitteratur och dylikt.

Kursplaneringar
Information om vår kurslitteratur, examinationsmoment, betygskriterier, tidplan för kursens genomförande och dylikt finns i en kursplanering. Kursplanering för kursens del 1 (moment 0010) läggs ut på Canvas vid kursstart (kan vara tillgänglig en eller två veckor innan kursstarten) och kursplanering för kursens del 3 (moment 0030) läggs ut i senare delen av kursen. Kursens del 2 består av inlämningsuppgifter som ska göras under hela kursens gång. Utöver läromedel såsom kurslitteratur som studenten införskaffar själv, läggs det även ut föreläsningsanteckningar, exempel med lösningar, ett antal inspelade filmsnuttar och dylikt under kursens gång enligt tidplan på Canvas.


Obligatoriska moment
Obligatoriska moment som ingår är inlämningsuppgifter (moment 0040) och två skriftliga tentamen (moment 0010 och 0030) som i huvudsak ligger till grund för betygsättningen. Betyg på hela kursen utfärdas när den studerande blivit godkänd på alla obligatoriska moment.


Inlämningsuppgifter
Inlämningsuppgifter kan göras i grupp (max tre personer) eller individuellt och ska lämnas in via Canvas. Arbetsgrupp för inlämningsuppgifter får studenterna själva skapa t.ex. genom att lämna förfrågan till andra kurskamrater i studentforum på Canvas. Senaste inlämningsdag (kallas deadline) är angiven i anvisningar för varje inlämningsuppgift. Två stora eller fyra mindre inlämningsuppgifter brukar ges för en kurs med 15 hp. Arbeten som utförts i grupp förväntas kunna redovisas av var och en av gruppmedlemmarna. Samtliga gruppmedlemmar förväntas vara delaktiga (var och en har gjort egna lösningar) och ska diskutera fram en gemensam lösning inom gruppen. Gruppen lämnar slutligen in en genomensam rapport.


Onlinetester
Några onlinetester läggs ut successivt under kursens gång. Onlinetester är inte ett obligatoriskt moment. Det är dock bonuspoänggivande. Syftet med onlinetesterna är i första hand att höja kursdeltagarnas motivation genom bonuspoäng och samtidigt effektivt förbättra inlärningen. Man kan göra obegränsat antal försök på onlinetester under kursens gång.


Obligatoriska träffar
Det är minst två obligatoriska träffar i kursen, de tillfällena är två salstentamina när du ska skriva din anmälda tentamen på campus eller på annan ort i godkänd tentalokal (t.ex. lärcentra, lärosäte) med tentavakt. I övrigt sker ingen undervisning.


Tentamen
Tentamenstillfällen för ordinarie och omtentamen är klart inbokade vid kursstart. Ansökan om att skriva tentamen på annan ort ska skickas in senast 3 veckor innan tentamensdatum. Anmälan till tentamen som ska skrivas på Högskolan i Gävle görs i Ladok senast 10 dagar innan skrivningsdatum.


Arbetsbelastning
En studerande som läser en kurs på halvfart förväntas disponera i genomsnitt 20 timmars arbetsvecka för att jobba med kursen. Motsvarande 40 timmars arbetsvecka för heltidsstudier. Vi rekommenderar att du tidigt kommer igång med studier och följer tidplanen. Då förbättras din inlärning och du har goda möjligheter att genomföra tentamen med gott resultat.


Diskussionsform
Diskussionsforum kommer att aktiveras strax efter kursstart. Forumet fungerar som klassrum där studenter och lärare kan diskutera kursens innehåll t.ex. betydelsen av olika begrepp och termer i kursboken, eller lösningar till utvalda övningsuppgifter från kursbokens olika kapitel. Man kan även ta upp administrativa eller andra frågor som har med kursen att göra. Möjligheter för digitala träffar via zoom kan erbjudas. En studerande som läser distanskurs förväntas vara aktivt deltagande i diskussionsforum. Forumet kan användas för att t.ex. ställa frågor man har, ge tips och förslag till andras problem eller aktivt ta del av andras problem och diskussioner, reflektera över sitt eget lärande genom t.ex. kurslitteraturläsningen och övningsuppgifterna.

Kommunikationssätt

Från och med höstterminen 2020 ersätter Canvas den nuvarande lärplattformen Blackboard. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas

Om du vill ha ytterligare information eller har funderingar kring kursen, kan du nå kursansvarig lärare på e-post Li-Fang.Xu@hig.se eller boka en digital träff via zoom. Denna kurs är fastställd av Akademin för teknik och miljö (ATM). Om du har frågor om andra kurser, kursbevis eller annat administrativt kan du höra av dig till kursadministrationen, se kontaktuppgifter ovan. Välkommen att studera hos oss!

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)