Husens namn och nummer

Alla byggnader inom campusområdet i Gävle har ett tvåsiffrigt nummer. De större byggnaderna har dessutom ett namn hämtat ur den nordiska mytologin.

Princip för numrering av salar

Salarna är numrerade efter följande princip:
tvåsiffrigt husnummer - kolon - nummer på våningsplan (där markplan benämns plan 2) - rumsnummer

På kartan ser du vad alla hus har för nummer.
Karta

Hus 11 Munin
Hus 12
Hus 13
Hus 21 Oden
Hus 22 Studentcentrum, reception, kafé
Hus 23 Bibliotek
Hus 31 Hugin
Hus 32
Hus 33
Hus 41 Valhall, hörsal
Hus 45 Heimdall
Hus 51 Frigg
Hus 55 Tor
Hus 61 Embla
Hus 81 Idun, tentamenssal
Hus 91 Midgård, restaurang, studentkår
Hus 92 Ask
Hus 99 Freja

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2020-06-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)