Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Utbildningsråd

Företrädare för lärarna

Olov Dahlin, utbildningsledare
Sara Duppils
Per-Erik Söderberg

Företrädare för studenterna

Sofia Larssamils, Kull 14
Kimberly Seitola, Kull 15
Cecilia Eriksson, Kull 15
Jeanette Hillman, Kull 15

Företrädare för yrkesliv/samhälle

Thomas C Lundberg, kompetensstrateg, Region Gävleborg
Karin Sarja, kyrkoherde i Staffans församling, Svenska Kyrkan i Gävle
Lars Blomqvist, handläggare, Enheten för samhällsutveckling och samhällsskydd, Länsstyrelsen
Christian Farén, handläggare, Arbetsförmedlingen Sandviken
Helena Högström, strateg Gävle Kommun, Social hållbarhet, med inriktning på integration och flyktingfrågor

Mötesanteckningar

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)