Kommunikationsprogrammet

Inriktningar:
Kommunikatör 180 hp
Professionellt skrivande 180 hp

Utbildningsråd

Företrädare för lärarna

Per Vesterlund, utbildningsledare, ordförande
Gabor Bora, MKV
Aase Berg, Kreativt skrivande

Företrädare för studenterna

David Alin, Informatörsprogrammet, Kull ‐14
Linnea Rönn, Kommunikatörsprorammet, Kull ‐14

Företrädare för yrkesliv/samhälle

Catarina Carlsson, Kommunikationsansvarig Brynäs IF
Kristian Ekenberg, Kulturredaktör Gefle Dagblad

Mötesanteckningar

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)