Grundlärarprogrammet

Inriktningar
- mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 240 hp
- mot arbete i grundskolans åk 4-6 240 hp
- mot arbete i fritidshem 180 hp

Utbildningsråd

Företrädare för lärarna

Katarina Florin, utbildningsledare, ordförande
Annika Elm
Eva Kellner
Katharina Andersson

Företrädare för studenterna

Isabella Lövsveden
Jessica Persson
Mathilda Backman

Företrädare för yrkesliv/samhälle

Lena Fransson
Helena Stöpfgeshoff, grundskoleutvecklare, Gävle
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)