Företagsekonomiska magisterprogrammet 60 hp

Inriktningar
- affärsutveckling
- redovisning

Utbildningsråd

Företrädare för lärarna

Tomas Källquist, utbildningsledare
Maria Malama

Företrädare för studenterna

Kim Nylund
Maria Wallberg

Företrädare för yrkesliv/samhälle

Klas Forsström
Mikael Larsson

Mötesanteckningar


Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)