Information till högskolans lärarutbildare

Kursinformation

Kursansvarig ansvarar för att information till studenter och lokala lärarutbildare (LLU) läggs ut på kursens sida i Black board. Informationen bör innehålla informationsbrev och inbjudan till informationsmöte till LLU, kursplan, studiehandledning, kursspecifikt bedömningsunderlag och information om trepartssamtal. Studenten tar med sig kursinformation till partnerskolan.
Första sida för bedömningsunderlag

Kursbudget

I budget finns tilldelning för att möjliggöra trepartssamtal i alla VFU-kurser.

 

VFU-organisation

Inom högskolan består VFU-organisationen av VFU-enheten, kursansvariga, andra lärare, examinatorer och utbildningsledare. I kommunerna finns lokala samordnare (LSO) och lokala lärarutbildare (LLU).

 

Avtal

Högskolan i Gävle har samverkansavtal med med 11 kommuner i regionen (RucX).​

Högskolan tecknar enskilda avtal med förskolor/skolor samt friskolor utanför partnerområdet.

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2018-08-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)