Nätverk

Nätverk, en arena för erfarenhetsutbyte, samverkan och möjligheter till nyttigörande av forskning ur ett regionalt perspektiv. Inom RucX-samverkan finns för närvarande flera nätverk för verksamhet inom förskola och skola.

Fritidshemmet i fokus

Det regionala nätverket, Fritidshem i fokus, startades i maj 2016 på uppdrag av RucX styrelse. Nätverket träffas två gånger per termin. I nätverket deltar en rektor och en fritidspedagog från respektive samverkanskommuner. Syftet med nätverket är att vara en arena för erfarenhetsutbyte kommunerna emellan men även en mötesplats för fältet och forskare/lärare vid Högskolan i Gävle.  Mötena förläggs till den kommun som ansvarar för mötesinnehåll. Rastaktiviteter och systematiskt kvalitetsarbete är några områden som diskuterats.

Mötesdatum hösten 2018

  • Fredag 5 september, Färila skola i Ljusdal

Förskolenätverket

Förskolenätverket är en utveckling av en forskarcirkel för förskolan som bedrevs för ett antal år sedan via Högskolan i Gävle. Nätverket temasätter varje möte och väljer värd för möte. Alla möten är förlagda på Högskolan i Gävle.

Mötesdatum hösten 2018

  • Måndag 24 september, tema läroplansrevideringen
  • Måndag 19 november

Särskoleverksamhet i fokus

Nätverket startade våren 2017 med syftet att samverka i frågor utifrån uppdraget att möta barn i särskolan. Ingång till forskarvärlden/forskning kring särskolan och villkor för särskolan ger möjlighet till dialog i nätverket. Högskolan står som värd för nätverket.

Mötesdatum hösten 2018

  • Måndagen den 24 september, kl. 9.30-15.00. Högskolan i Gävle.
Publicerad av: Tobias Funestig Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)