Lärarlyftet, vt 2018
- en väg till ämnesbehörighet

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning

För att kunna delta ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd av en kommun eller fristående skola som har godkänt ditt   deltagande,
  • redan undervisa i ett ämne utan rätt behörighet.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. Kontrollera noggrant målgruppsformuleringen och förkunskapskrav på respektive kurs.
Se även Skolverkets webbplats, här hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering
Högskolan i Gävle erbjuder möjlighet till validering inom alla Lärarlyftskurser. Validering innebär tilllgodoräknande av befintlig kompetens, såväl tidigare studier som förvärvade kunskaper genom arbete. Se länk under respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännande skickas till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87  ÖSTERSUND

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Lärarlyftskurser vid Högskolan i Gävle, våren 2018.

Ansökningstid: 15 september - 15 oktober.

via www.antagning.se

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Kursutbudet vt 2018

Lärarlyftet ht 2017
För information om kurser med start hösten 2017.

Kontakt

Projektansvarig: Lisa Sjöström Wallin
E-post:
liselotte.s.wallin@hig.se
Telefon: 070-212 89 94

NO/Teknik för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 1-3
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning:
Kursen ges på distans med 3-4 träffar per termin i Gävle. Vid träffarna genomför vi tillsammans laborationer, övningar, exkursioner och seminarier. Mellan träffarna får du uppgifter som kan vara uppföljning av en träff, samt förberedande inför kommande träff.

Studierna bedrivs på kvartsfart (7,5 hp per termin). Under kursens gång ges du möjlighet att återknyta kursens innehåll till din undervisning, men även bidra till utbytet av erfarenheter mellan kursens deltagare.

Ämnesinnehållet i respektive ämne, biologi, fysik, kemi och teknik, är kopplat till undervisning i åk 1-3 och integreras med ämnesdidaktisk kunskap. Kursinnehållet delas lika mellan de ingående ämnena både i form av ämnesspecifika delar (c:a 3 hp/ämne) och en ämnesgemensam del.

Under kursen behandlas naturvetenskap och teknik utifrån elevnära exempel hämtade från vardag och samhälle. Naturvetenskapens och teknikens karaktär problematiseras. Det naturvetenskapliga och tekniska innehållet relateras till olika didaktiska angreppssätt och arbetssätt, till exempel utifrån ett språkligt fokus, samt det innehåll som beskrivs i Lgr11.

Kollegialt lärande som en metod för att utveckla undervisningen kommer att behandlas. Dessutom ingår att, med ämnesdidaktisk forskning som utgångspunkt, planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i naturvetenskap och teknik. Olika typer av bedömning, med särskilt fokus på formativ bedömning och reflektion över den egna undervisningen ingår. I kursen behandlas även olika uttrycksformer för att kommunicera naturvetenskap och teknik.

Kurstid:
Kursen startar v 4 2018 och avslutas v 50 2018. Studietakten är kvartsfart.

Kursen ges på distans med 3-4 träffar per termin i Gävle. Datum för de campusförlagda träffarna meddelas senare.

Kurskod: NIU503

Anmälningskod: HIG-28101. Anmälan direkt på Antagning.se

Kursplan

Validering

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15), Maria Modée, akademisekreterare, mme@hig.se
Jan Grenholm, kursansvarig, jan.grenholm@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)