ESF-projekt

Framtid - studiehandledare medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som stödjer projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Framtid - studiehandledare

Projektet pågår under 2016 - februari 2018 och är nu i avslutat.

Fredagen den 9 februari 2018 genomfördes spridningsseminariet för ESF-projketes Framtid - Studiehandledare. Projektets lärdomar och resultat presenterades och diskuterades. 

För dig som vill ta del av slutrapporten .


Information om projektet

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen i syfte att förbereda personer med utländsk bakgrund att arbeta som studiehandledare på modersmålet i grund- och gymnasieskola. Studiehandledning på modersmålet bidrar till att stödja nyanlända elevers kunskapsutveckling i olika ämnen med utgångspunkt från skolans styrdokument. 

Kompetensinsatsen, som består av undervisning och praktik, pågår under 16 veckor. Totalt har 79 personer utbildats i tre omgångar under 2016 - 2017. Projektets samtliga tre utbildningsomgångar är genomförda med goda resultat. Merparten av deltagarna har fått arbete, några har valt att studera vidare.

Tidigare publicerat

En film om projektet

Några röster från deltagarna:

Utbildningen har varit jätteviktig för att utveckla min kunskap inom kultur, rättigheter och att kunna veta mer om skolans regler.

Jag har utmanat mig själv att göra annat. Testa mig själv och jag känner att jag klarar av nya arbetsuppgifter.

Jag ser att eleverna behöver det här. Jag känner mig behövd, eleverna blir glada över att jag förklarar på modersmålet.


För mer information kontakta:

Kia Sundberg-Kimhag, utbildningskoordinator
Tel: 026-64 86 43
E-post: kia.kimhag@hig.se

rucx@hig.se

Publicerad av: Liselotte Sjöström Wallin Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-05-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)