Traumamedveten omsorg

Välkommen med din anmälan till vår föreläsningsdag om traumamedveten omsorg på Högskolan i Gävle den 21 mars 2018

För att få ett helhetsperspektiv kring omsorg om barn och unga behövs arenor för möten och samverkan där gemensam problemförståelse och kunskap kan utvecklas. Den här dagen vänder sig därför till dig som arbetar inom förskola och skola, socialtjänst eller sjukvården och som i ditt arbete möter barn och unga samt till dig som studerar till förskollärare, lärare, socionom eller sjuksköterska.

Föreläser gör Lotta Åberg, handledare och TMO-utbildare

Rädda barnen tillsammans med regionalt utvecklingscentrum, RucX och Arena för Social Kunskapsutveckling, ASK på Högskolan i Gävle bjuder in till denna föreläsningsdag.

  • Välkommen!


Publicerad av: Andreas Karlström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)