Digitala rörelser – ett projekt med fokus på digital kompetens, digitala möjligheter och estetik i förskolan.