Forskarpresentation

Kerstin Bäckman

Kerstin Bäckman tillhör forskargruppen ECE och är främst aktiv inom didaktik, undervisning och lärande i förskolan. Hon är projektledare för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att erhålla ökad kunskap om hur undervisning, ämneskunskaper och ämnesdidaktik avseende matematik, naturvetenskap och teknik kan förstås i förskolan.

Forskarpresentation

Kerstin Bäckman

Akademisk titel/befattning i [ämne]
Ämne/forskargrupp
Avdelning, akademi

E-post: fornamn.efternamn@hig.se
Telefon: 020-xx xx xx

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

AKTUELL FORSKNING

En rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Bäckman, K. & Bose, K. (2017). Teaching of Mathematics and Science in Preschools : A Comparative Account of Botswana and Sweden. Teacher Development. [Submitted] [Mer information]
Bäckman, K. & Attorps, I. (2012). Teaching Mathematics in the Pre-school Context. Journal of US-China Education Review B, 1-16. [Mer information]

Doktorsavhandling

Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 273 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2016). Barns lärare och deras professionskunskaper - exemplet matematik. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 27-44. [Mer information]

Konferensbidrag

Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children'sperspective. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Bäckman, K. (2017). Preschool teachers pedagogical content knowledge in Mathematics, Science and Technology : What is possible to teach?. 27th EECERA Annual conference 'Social justice, solidarity and children's rights' : Abstract book. Bologna: EECERA. S. 139-140. Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Play and Everyday Mathematics in Preschool. <em>5th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book</em>. S. 295-296. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2015). Preschool teachers and their professional knowledge : teaching mathematics in preschool. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 272-272. [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Children´s Play as a Starting Point for Teaching Mathematics in Preschool. POEM : Online Proceedings. [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Teaching Mathematics in Swedish Preschool - Didactic Situations. 24th EECERA Conference : ‘Us, Them &amp; Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 94-. [Mer information]
Bäckman, K. & Hammarberg, A. (2014). The importance of preschool teachers’ knowledge for quality in early childhood education. 24th EECERA annual conference ’Us, Them and Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 54-54. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Bose, K. (2013). Different Cultures, Different Contexts : Teaching Mathematics and Science in Botswana and Sweden. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2013). Matematikundervisning i förskolan : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Bose, K. (2013). Teaching Mathematics And Science In Botswana And Sweden : A Comparative Account. <em> </em>. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2012). Matematikundervisning i förskolan<em> </em> : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K. (2012). Teaching and Learning Geometry in Preschool. . [Mer information]
Bäckman, K. (2011). Preschool Children’s Perspectives in Mathematical Learning. Rights and Education. Länk [Mer information]
Bäckman, K., Bose, K. & Iller Givell, M. (2011). Teaching/Learning of Mathematics in Preschools : A case of Botswana and Sweden. Education from birth : Research, Practices and Educational policy. Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2010). Make the mathematics visibly in children's free activities in preschool : Challenges for the teaching profession. . Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2010). Meaning making and learning in preschool. . Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)