Undervisningsområden

Birgitta Silfver undervisar i fristående kurser i dramapedagogik. Hon undervisar i grundskollärarprogrammet mot fritidshem där dramapedagogik ingår som en kärna i programmet. Hon undervisar även mot förskoleklass och årskurs 1-3 samt i förskolärarprogrammet. Undervisningen koncentreras till kurser som Estetiska lärprocesser och Barns skapande.

Publicerad av: Birgitta Silfver Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)