Publikationer

Här listas vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Silfver, B. (2013). Att lära med liv och lust. Dramaforum (1-2). [Mer information]
Silfver, B. (2012). Sagorna steg oss till mötes : Rapport från den sjunde nordiska kongressen Drama Boreale i rejkjavik 6 -10 augusti. Dramaforum (3-4), 24-25. [Mer information]

Doktorsavhandling

Silfver, B. (2011). Karneval i klassrum - Kunskap på hjul : En studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi. Diss. , 2011. Åbo: Åbo Akademis förlag. 227 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Silfver, B. & Ahrenby, H. (2016). Haiku som en undersökande metod. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 45-60. [Mer information]
Silfver, B. (2014). En berättelse om karneval och plats. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 141-157. [Mer information]
Silfver, B. (2013). Att forska på clown i klassrum. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. S. 162-172. [Mer information]
Silfver, B. (2011). Ledarskap i en klass med dramaprofil. Drama : ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur AB. S. 121-135. [Mer information]

Konferensbidrag

Silfver, B. (2016). Art as research. . [Mer information]
Silfver, B. (2016). Haiku som didaktiskt verktyg i arbete med clown, drama och lärande. . Länk [Mer information]
Silfver, B. (2016). Haiku som didaktiskt verktyg i drama. . Länk [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Aesthetic learning processes. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 271-271. [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Estetiska lärprocesser : vad ger det studenterna?. . [Mer information]
Silfver, B. (2012). The clown Wheel on the move. . [Mer information]
Silfver, B. (2012). The clown wheel on the move : ways of learning with the clown as a tool. 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association : Abstract book. Länk [Mer information]
Publicerad av: Birgitta Silfver Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)