Birgitta Silfver

Birgitta Silfver

Fil. dr, Universitetslektor i dramapedagogik

E-post: biasir@hig.se

Telefon: 026-64 89 71

Mobil: 076-134 00 84

Birgitta Silfver har sitt forskningintresse främst riktat mot ABER, Arts Based Educational Research. Hon tillhör forskargruppen EEC,
Early childhood Education.

Aktuell forskning

Nasse hittar en stol. Ett forskningsprojekt initierat av Trampolin, kulturhuset i Sandviken, i samarbete med Riksteatern i Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Bollnäs brinner. Ett forskningsprojekt med stöd av Kulturrådet.

Senaste publikationerna

Silfver, B. & Ahrenby, H. (2016). Haiku som en undersökande metod. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 45-60. [Mer information]
Silfver, B. (2016). Art as research. . [Mer information]
Silfver, B. (2016). Haiku som didaktiskt verktyg i arbete med clown, drama och lärande. . Länk [Mer information]
Silfver, B. (2016). Haiku som didaktiskt verktyg i drama. . Länk [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Aesthetic learning processes. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 271-271. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)