Meritförteckning

Utbildningar och examina

  • Förskollärarexamen, 1977, Förskoleseminariet/Lärarhögskolan i Gävle.
  • Filosofie magisterexamen, 2005, Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet.
  • Doktorsexamen i pedagogik, 2015, Åbo Akademi

Nuvarande anställning

Universitetslektor i didaktik, 2015-, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, 100%.

Tidigare anställningar

Doktorand, 2009-2014 Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, 80%.

Universitetsadjunkt, 2009-, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, 20%

Vikarierande universitetsadjunkt i didaktik, 2006 – 2009, Högskolan i Gävle, 100%.

Adjungerad adjunkt, 2005 –2006, Ämnesavdelningen för didaktik vid Institutionen för
pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle 20 %.

Förskollärare, 1979 – 2006, Tierps kommun, förskola/förskoleklass/fritidshem/grundskola.

Förskollärare, 1977 – 1979, Älvkarleby kommun, förskola

Pedagogiskt ledarskap

Delat ämnesansvar/ämnesavdelningen för didaktik, 2014-

Kursansvar/kurser inom förskollärarprogrammet

Övrig information

Projektledare för forskningsgruppen Early Childhood Education (ECE), 2014 - Högskolan i Gävle.

SIDA-finansierat samverkansprojekt med University of Botswana, 2011 – 2013, ”Research project: Pedagogical Content Knowledge, PCK, and Subject Matter Knowledge, SMK, Mathematics and Science Education”. A Partner Driven Cooperation between the University of Botswana and the University of Gävle, Sweden. Projektet har haft två delkomponenter som rört förskolan och grundskolan. Vi har tillsammans med våra kollegor i Botswana etablerat ett science center som ska stödja lärare i arbetet med matematik och naturvetenskap. Ansvariga för ECE har varit: Dr Kabita Bose, Botswana och doktorand Kerstin Bäckman, Sverige.

Medlem i nätverket Nordic Educational Research Association, NERA. Forskningsmiljön samordnar forskning inom pedagogik och didaktik i Norden.

Medlem i nätverket, European Early Childhood Education Research Association, EECERA. Detta forskningsnätverk samordnar forskning inom Early Childhood Education i Europa.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)