Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Doktorsavhandling | Konferensbidrag | Examensarbeten/uppsatser


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45 (1), 102-118. 10.1080/03054985.2018.1500357 [Mer information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2018). Teachers’ pedagogical reasoning and reframing of practice in digital contexts. The international journal of information and learning technology, 35 (2), 130-142. 10.1108/IJILT-09-2017-0084 [Mer information]
Holmberg, J. (2017). Applying a conceptual design framework to study teachers'€™ use of educational technology. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 22 (5), 2333-2349. 10.1007/s10639-016-9536-3 [Mer information]
Holmberg, J. (2014). Studying the process of educational design : revisiting Schön and making a case for reflective design-based research on teachers' 'conversations with situations'. Technology, Pedagogy and Education, 23 (3), 293-310. 10.1080/1475939X.2014.942748 [Mer information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2012). Understanding the theoretical framework of technological pedagogical content knowledge : A collaborative self-study to understand teaching practice and aspects of knowledge. Studying Teacher Education : journal of self-study of teacher education practices, 8 (2), 193-204. 10.1080/17425964.2012.692994 [Mer information]

Doktorsavhandling

Holmberg, J. (2019). Designing for added pedagogical value : A design-based research study of teachers’ educational design with ICT. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University. 127 s. (Report Series / Department of Computer & Systems Science 19-001) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Holmberg, J., Masoumi, D., Elm, A., Fransson, G., Westelius, C., Björkman, A., Stake-Nilsson, K. & Toratti-Lindgren, M. (2017). Teachers’ and students’ understanding and use of ICT for teaching and learning – Combining different perspectives and methodologies in research on technology-enhanced learning. . [Mer information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2017). Teachers’ reframing of practice during a design-based research project. <em>The International Conferenceon Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2017) Proceedings</em>. S. 378-388. Länk [Mer information]
Holmberg, J. (2016). Field-testing a conceptual design framework to study teachers’ intentions with and use of educational technology. . [Mer information]
Holmberg, J. (2014). Exploring theoretical development of Design Based Research: viewing design as reflective conversations with situations. . [Mer information]
Holmberg, J. (2013). Added Value? Preschool Teacher Students’ Views On And Examples Of The Added Value Of ICT As A Tool For Learning. . [Mer information]
Holmberg, J., Brenner, M. & Hallen, M. (2013). Planning and implementing in-service ICT-training to support development of higher education teachers’ technological pedagogical content knowledge. The Joy of Learning - Enhancing Learning Experience Improving Learning Quality : 2013 Annual EDEN Conference, Oslo, Norway. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2011). Developing digital literacy and digital competence in teacher education : Challenges, dilemmas and opportunities identified through self-study methodology. . [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Holmberg, Jörgen (2010). Utanför kunskapssamhället? : En studie av 1990-talets skolförändringar och deras betydelse för ungdomars möjligheter att söka vidare till högre studier. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen). 70 s. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)