Böcker


Böcker

Fransson, G. & Hammarström, H. (red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 s. (Lärarutbildningens skriftserie 6) Länk [Mer information]
Gustafsson, C. & Fransson, G. (red.) (2012). Kvalificerad som lärare? : om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 294 s. (Lärarutbildningens skriftserie 5) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2011). Teaching and Learning in Higher Education : challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur. 280 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 255 s. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (red.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 192 s. [Mer information]
Dahlström, S. & Fransson, G. (red.) (2004). Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Högskolan i Gävle, Gävle. 98 s. (Pedagogiska rådets skriftserie 1) [Mer information]
Fransson, G., Morberg, Å., Nilsson, R. & Schüllerqvist, B. (red.) (2003). Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i Didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. 357 s. (Lärarutbildningens skriftserie 1) [Mer information]
Fransson, G. (2003). Teori och praktik i yrke och utbildning : Komparativa fallstudier med arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare.. Stockholm: HLS Förlag. 80 s. (Stockholm Library of Curriculum Studies 13) [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (red.) (2001). De första ljuva åren : lärares första tid i yrket. Lund: Studentlitteratur. 327 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Fransson, G. (2006). Att se varandra i handling : en jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare. Diss. , 2006. Stockholm: HLS Förlag. 232 s. (Studies in educational sciences 79) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Fransson, G. (2017). Understanding Morality and Ethics : Maneuvering Ethical Dilemmas in Digital Educational Contexts. Teacher education for ethical professional practice in the 21<sup>st</sup> century. Hershey: IGI Global. S. 72-97. 10.4018/978-1-5225-1668-2.ch004 [Mer information]
Fransson, G. (2016). Studieteknik och studentkompetens. Pedagogik för högskolelärare. Stockholm: Gidlunds förlag. S. 42-69. [Mer information]
Fransson, G. (2015). A Culture of Trust or an Ideology of Distrust? : Comparing Finnish and Swedish Educational Culture and the Impact on National Mentoring Approaches. Uncovering the Cultural Dynamics in Mentoring Programs and Relationships : Enhancing Practice and Research<em></em>. Charlotte, N. Carolina, USA: Information Age Publishing. S. 253-271. [Mer information]
Nordänger, U., Lindkvist, P., Frelin, A., Fransson, G. & Andrae Thelin, A. (2015). ”Väg-skäl” – En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Resultatdialogen 2015. Stockholm: Vetenskapsrådet. S. 149-159. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (2012). Att få syn på sin egen praxis : en introduktion till boken och dess teman. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. S. 7-18. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2012). Fusk, lärande och kreativa genvägar : ett resonemang om hur lärare kan arbeta för att motverka studentfusk. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. S. 45-66. [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O., Olofsson, A. & Hauge, T. (2012). Förväntningar och realiteter : Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. Små skritt eller store sprang? : om digitale tilstander i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. S. 274-298. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2012). İsveç'te yeni öğretmenler için mentorluk [Mentoring new teachers in Sweden – a teacher registration reform under implementation].. Dunyada Mentorluk [Mentoring in the world]. Ankara: Pegem Akademi. S. 135-154. [Mer information]
Fransson, G. (2012). Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning - en översikt och problematisering av reformerna. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot legitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 21-52. Länk [Mer information]
Aspfors, J., Fransson, G. & Heikkinen, H. (2012). Mentoring as Dialogue, Collaboration and/or Assessment?. Transitions and Transformations in Learning and Education. Dordrecht: Springer Berlin/Heidelberg. S. 271-290. 10.1007/978-94-007-2312-2_16 [Mer information]
Fransson, G. (2012). Professionalisering eller deprofessionalisering? Positioneringar och samspel i ett dilemmatic space. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 261-285. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2012). Rektor och lämplighetsprövningen - Hur rektorer skulle bedöma nya lärares kompetens under introduktionsperioden. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 137-174. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 11-26. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2008). International cooperation and the challenge of sensemaking. Newly qualified teachers in Northern Europe : comparative perspectives on promoting professional development. Gävle: Gävle University Press. S. 27-44. [Mer information]
Golan, M. & Fransson, G. (2008). Professional codes of conduct : towards an ethical framework for novice teacher educators. Becoming a teacher educator : theory and practice for teacher educators. Berlin: Springer. S. 45-57. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 167-192. [Mer information]
Fransson, G., van Lakerveld, J. & Rohtma, V. (2008). To be a facilitator of in-service learning : challenges, roles and professional development. Becoming a teacher educator : theory and practice for teacher educators. Berlin: Springer. S. 75-88. [Mer information]
Fransson, G. (2006). Drivkrafter för diskussioner kring ”teori och praktik” : nedslag i texter om fyra yrkesgruppers yrkes- och utbildningsarenor. Verklighet verklighet : teori och praktik i lärarutbildning. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. S. 99-116. [Mer information]
Fransson, G. (2004). De fyra musketörerna… och den ensamma kämpen : Om två nyblivna lärares skilda förutsättningar att lära sig. Lärande i arbetsliv och var dag. Jönköping: Brain Books. S. 250-272. [Mer information]
Fransson, G. (2004). Reflektion, lärande och kompetensförståelse : aspekter av högskolelärares professionalism. Kunskap och Lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 80-98. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2004). Utveckling och utmaningar för nyblivna lärare. Första steget. Lund: Studentlitteratur. S. 9-17. [Mer information]
Morberg, Å. & Fransson, G. (2003). Utveckling av didaktik som akademiskt ämne. Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 244-253. [Mer information]
Fransson, G. (2002). Om institutionella förväntningar på lärare och lärarroller. Mellan praktik och teori : Tio didaktiska berättelser om undervisning i förskola, skola, fritidshem och lärarutbildning. Stockholm: HLS Förlag. S. 100-112. [Mer information]

Licentiatavhandling

Fransson, G. (2001). Att stödja flygförares utveckling – en studie av instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator. Lic.-avh. , 2001. Stockholm: Försvarshögskolan:n. 88 s. (Försvarshögskolans acta. D 6) [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)