Artiklar

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Olofsson, A., Fransson, G. & Lindberg, O. (2019). A study of the use of digital technology and its conditions with a view to understanding what ‘adequate digital competence’ may mean in a national policy initiative. Educational Studies. 10.1080/03055698.2019.1651694 [Mer information]
Hrastinski, S., Olofsson, A., Arkenback, C., Ekström, S., Ericsson, E., Fransson, G., Jaldemark, J., Ryberg, T., Öberg, L., Fuentes, A., Gustafsson, U., Humle, N., Mozelius, P., Sundgren, M. & Utterberg, M. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education. 10.1007/s42438-019-00046-x [Mer information]
Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45 (1), 102-118. 10.1080/03054985.2018.1500357 [Mer information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2019). Principals’ experiences of changes in relationships with newly qualified teachers resulting from a teacher registration reform. International Journal of Educational Management, 33 (4), 556-568. 10.1108/IJEM-02-2018-0076 [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2018). Adequate digital competence – a close reading of the new national strategy for digitalization of the schools in Sweden. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning, 14 (2), 217-228. Länk [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2018). From a student perspective, what constitutes a good (or less good) use of ICT in teaching?. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 23 (5), 2155-2177. 10.1007/s10639-018-9708-4 [Mer information]
Fransson, G., Gallant, A. & Shanks, R. (2018). Human elements and the pragmatic approach in the Australian, Scottish and Swedish standards for newly qualified teachers. Journal of educational change, 19 (2), 243-267. 10.1007/s10833-018-9321-8 [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2018). Students´ voices about information and communication technology in upper secondary schools. The international journal of information and learning technology, 35 (2), 82-92. 10.1108/IJILT-09-2017-0088 [Mer information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2018). Teachers’ pedagogical reasoning and reframing of practice in digital contexts. The international journal of information and learning technology, 35 (2), 130-142. 10.1108/IJILT-09-2017-0084 [Mer information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2017). Four components that sustain teachers’ commitment to students : a relational and temporal model. Reflective Practice, 18 (5), 641-654. 10.1080/14623943.2017.1307722 [Mer information]
Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2017). Same but different? : An examination of Swedish upper secondary school teachers’ and students’ views and use of ICT in education. The international journal of information and learning technology, 34 (2), 122-132. 10.1108/IJILT-09-2016-0043 [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, J. & Fransson, G. (2017). What do upper secondary school teachers want to know from research on the use of ICT and how does this inform a research design?. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 22 (6), 2897-2914. 10.1007/s10639-017-9590-5 [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Highly committed teachers: what makes them tick? : A study of sustained commitment. Teachers and Teaching : theory and practice, 22 (8), 896-912. 10.1080/13540602.2016.1201469 [Mer information]
Fransson, G. (2016). Manoeuvring in a digital dilemmatic space : making sense of a digitised society. Nordic Journal of Digital Literacy, 11 (3), 185-201. 10.18261/issn.1891-943x-2016-03-04 [Mer information]
Fransson, G. (2016). Online (Web-based) Education for Mentors of Newly Qualified Teachers : Challenges and Opportunities. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 5 (2), 111-126. 10.1108/IJMCE-12-2015-0039 [Mer information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). Att kvalificera sig till mentor – perspektiv på kompetensbehov och utbildning av mentorer för nya lärare. Psykologi i kommunen, 50 (2), 17-27. Länk [Mer information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers : A qualitative meta-synthesis. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 48, 75-86. 10.1016/j.tate.2015.02.004 [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, O., Fransson, G. & Hauge, T. (2015). Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools : a Thematic Review of Research. Nordic Journal of Digital Literacy (4), 103-121. Länk [Mer information]
Kemmis, S., Heikkinen, H., Fransson, G., Aspfors, J. & Edwards-Groves, C. (2014). Mentoring of new teachers as a contested practice : supervision, support and collaborative self-development. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 43, 154-164. 10.1016/j.tate.2014.07.001 [Mer information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2013). Dilemmatic Spaces in Educational Contexts : Towards a conceptual framework for dilemmas in teachers work. Teachers and Teaching : theory and practice, 19 (1), 4-17. 10.1080/13540602.2013.744195 [Mer information]
Fransson, G. & McMahan, S. (2013). Exploring research on mentoring policies in education. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 2 (3), 218-232. 10.1108/IJMCE-05-2013-0031 [Mer information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2012). Understanding the theoretical framework of technological pedagogical content knowledge : A collaborative self-study to understand teaching practice and aspects of knowledge. Studying Teacher Education : journal of self-study of teacher education practices, 8 (2), 193-204. 10.1080/17425964.2012.692994 [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, O., Fransson, G. & Haugh, T. (2011). Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools :  a Thematic Review of Research. Nordic Journal of Digital Literacy (4), 208-226. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2010). Mentors assessing mentees? : An overview and analyses of the mentorship role concerning newly qualified teachers. European Journal of Teacher Education, 33 (4), 375-390. 10.1080/02619768.2010.509426 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Fransson, G. (2018). Så kan osäkerheten vändas<em></em>. Pedagogiska Magasinet (3), 56-60. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2016). Skilda världar för nya lärare. Svenskläraren, 2 (20), 20-22. [Mer information]
Meyer, H., Zahedi, K. & Fransson, G. (2014). OECD and Pisa tests are damaging education worldwide : Open Letter toAndreas Schleicher, OECD, Paris,. The Guardian, May 6. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2012). Anekdotisk argumentering?. Arbetarbladet (18 sept). [Mer information]
Fransson, G. (2012). Debatteknik och sakfråga. Gefle Dagblad (23 okt). [Mer information]
Fransson, G. (2012). Debatteknik och sakfråga. Arbetarbladet (21 sept). [Mer information]
Fransson, G. (2012). Lättvindigt, Beckman och Backman. Gefle Dagblad (5 okt). [Mer information]
Fransson, G. (2012). Utveckling istället för ihopslagning/Det politiska sammanhanget. Gävle Dagblad (13 sept). [Mer information]
Fransson, G. (2011). Ship to Gaza behövs. Gävle Dagblad (19 juni). [Mer information]
Fransson, G. (2010). En lärarlegitimation kan skapa nya problem. Arbeterbladet (3 november), 3-. [Mer information]
Fransson, G. (2010). Stress och press med lärarlegitimation. Gävle Dagblad, Debattartikel, 2010-11-14 (14 nov). [Mer information]
Fransson, G. (2008). Om retoriken kring skola och lärarutbildning. Gävle Dagblad (25 sept). [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2005). Baklänges in i framtiden. Pedagogiska magasinet (1), 28-33. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2002). Kognitiva verktyg som strukturerande resurser två fallstudier över nyblivna lärares lärande. Didaktisk Tidskrift, 12 (3-4), 149-164. [Mer information]
Morberg, Å., Löfmark, A., Elm, A., Andersson, M., Norlén, A., Fransson, G. & Öhlund, L. (2001). Anledning till handledning : ett tvärprofessionellt samarbete kring den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen, den klinisk/praktiska delen i sjuksköterskeutbildningen och den praktiska delen i sociala omsorgsutbildningen. Didaktisk Tidskrift, 11 (3-4), 213-337. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)