Forskningsområde

Franssons forskning är framförallt riktade mot skolans område och lärare men Fransson har även studerat andra yrkesgrupper såsom militära officerare, arkitekter, ingenjörer och sjuksköterskor (Fransson, 2003). Forskningsintresset inleddes med lärares yrkesintroduktion och första tid som lärare, men har med åren vidgats till att omfatta fler yrkesgrupper och utbildningar. Ett motiv till detta är att komparativ forskning utgör en fruktbar ansats för att utmana befintlig förståelse och förgivet taganden samt för möjligheten att få syn på nya frågor eller perspektiv. Intresset för lärande och undervisning har gjort att intresset riktats mot olika utbildningsmiljöer för att försöka förstå dess logik och betingelser. Som exempel har utbildningsmiljöer i skolan studerats (Fransson, 2002; 2003; 2004; 2006), stridspiloters utbildningsmiljö (Fransson, 2001), utbildningsmiljöer vid militära armé-förband (Fransson, 2006) samt högre utbildning som utbildningsmiljö (Fransson, 2004; Golan & Fransson, 2008; Gustafsson med flera, 2006).

Fransson forskar även kring digitala teknologier i olika utbildningssammanhang såsom grundskola och högre utbildning. Han leder forskningsgruppen IT i Lärande som har fokus på villkor och förutsättningar för lärande i digitala miljöer.

Fransson var en av de personer som i slutet av 1990-talet tog initiativet att formera Induction-forskningen vid Högskolan i Gävle (Induction Research Group, IRG). IRG har fokus på första fasen i den yrkesmässiga utveckling i ett yrke, stöd och mentorskap för nyblivna lärare samt relationen mellan högre utbildning och arbetsliv/praxis. Tyngdpunkten ligger på nyutexaminerade lärare, men under åren har fokus även varit på andra yrkesgrupper, till exempel officerare, sjuksköterskor och lärare inom högre utbildning. Inom ramen för denna grupp bedrivs forskning, utvecklingsarbete och samordning av nätverk för forskning relaterat till nyblivna lärare, yrkesintroduktion och mentorskap. Inductiongruppen håller också föreläsningar och deltar i utbildningen av mentorer och handledare, såväl vid Högskolan i Gävle som vid andra lärosäten.

Intervjuer/forskningen i media

  • ”Rektorer trötta på politiker” (2016) Chef & Ledarskap 2016, nr 2, s. 25
  • ”Minskat förtroende för politiker” (2016), Skolledaren, 2016, nr. 1
  • ”Starkt ämnesfokus drabbar eleverna” (2015) , Lärarnas Tidning 2015-11-13. Intervju i temanummer om lärarlegitimation.
  • ”Rektorer behöver stod i arbetet med lärarleggen” (2013), SuntArbetsliv 2013-04-21
  • ”Pisatest ger inte hela sanningen” (2014), Svenska Dagbladet 2014-05-08, s. 19. Intervju i samband med publicering av “Open Letter to Andreas Schleicher, OECD, Paris”.
  • "Hjälp, jag är ny lärare!" (2011) Intervju i Magasin360 nr. 1 Februari 2011, s. 40-45.
  • Medverkade i det franska dokumentärprogrammet "Thalassa” (France 3, 2010). 15 minuters inslag om svenskar och distansutbildning och där jag och Högskolan i Gävle medverkande under 3 minuter. Programmet sändes 2010-11-12 med ca 4 miljoner tittare i Frankrike och sedan tillkommer tittare i övriga franskspråkiga länder.
  • Dagens Nyheter (2008). Ändrad lärarutbildning möts med ros och ros. Jag var citerad i kommentar kring den föreslagna nya lärarutbildningen. Dagens Nyheter 2008-12-08.
Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)