Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Licentiatavhandling | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Nilsson, P. & Elm, A. (2017). Capturing and Developing Early Childhood Teachers’ Science Pedagogical Content Knowledge Through CoRes. Journal of Science Teacher Education, 28 (5), 406-424. 10.1080/1046560X.2017.1347980 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Morberg, Å., Löfmark, A., Elm, A., Andersson, M., Norlén, A., Fransson, G. & Öhlund, L. (2001). Anledning till handledning : ett tvärprofessionellt samarbete kring den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen, den klinisk/praktiska delen i sjuksköterskeutbildningen och den praktiska delen i sociala omsorgsutbildningen. Didaktisk Tidskrift, 11 (3-4), 213-337. [Mer information]

Böcker

Elm Fristorp, A. & Johansson, I. (red.) (2015). Professionellt lärande i förskolan - med utgångspunkt i hållbar utveckling. Stockholm: Liber. [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts Förlag. 208 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Elm Fristorp, A. (2012). Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap. Diss. , 2012. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 312 s. (Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik 11) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Elm, A. (2017). "Det är något i luften!" - barns meningsskapande om luft. Didaktik i omvandlingens tid : Text, representation och design. Stockholm: Liber. S. 105-113. [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2016). Tecken på lärande - att fånga barns meningsskapande inom naturvetenskap. Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 171-184. [Mer information]
Björklund, E. & Elm, A. (2003). Samlärande barn konstruerar sig själva. Lek, musik, könsroller och centrala begrepp : Fyra exempel på sociala konstruktioner. Stockholm: HLS Förlag. S. 7-21. [Mer information]

Konferensbidrag

Liljestrand, J., Elm, A., Johansson, U. & Mårtensson, K. (2019). Introducing and exploring student teachers use of digital tools – preliminary results from a development project. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2019). Preschool Teachers´ Professional Development : Teachers and Researchers in Collaboration. ECER 2019 : Abstracts. [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. . [Mer information]
Holmberg, J., Masoumi, D., Elm, A., Fransson, G., Westelius, C., Björkman, A., Stake-Nilsson, K. & Toratti-Lindgren, M. (2017). Teachers’ and students’ understanding and use of ICT for teaching and learning – Combining different perspectives and methodologies in research on technology-enhanced learning. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Persson, A. (2011). Förskola – lärande och yrkesprofession. Ett kommunnätverk som länk mellan utbildning och forskning. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Making meaning in Early Years Science Education. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Meaning making in Early Years Science Education. . [Mer information]
Elm, A. (2009). Attention, please!. Human Rights and Citizenship Education. London: London Metropolitan University. [Mer information]
Elm, A. (2007). Interaction in pre-school science education. . [Mer information]
Elm, A. (2007). Tattoo. The Analytic Transcription Tool. Citizenship Education in Society : Proceedings of the Ninth Conference of the Children's identity and Citizenship in Europe. London: London Metropolitan University. [Mer information]
West, T., Johansson, B. & Elm, A. (2006). Videoanalyzer. . [Mer information]
Elm, A. (2006). Young Children´s Concerns for the Future. Citizenship Education: Europe and the world : proceedings of the eighth conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. London: CiCe. [Mer information]

Licentiatavhandling

Elm, A. (2008). Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass. Lic.-avh. , 2008. Stockholm: Stockholms universitet. 103 s. Länk [Mer information]

Rapporter

Elm Fristorp, A. & Johansson, I. (2013). Hållbar utveckling i förskolan : Förskollärares professionella utveckling inom hållbar utveckling, energi och klimatfrågor. Gävle: Högskolan i Gävle. (FOU-rapport 40) Länk [Mer information]
Rami, J., Lalor, J., Berg, W., Lorencovic, J., Lorencovicova, E., Concha, M. & Elm, A. (2006). Competencies for educators in citizenship education and the development of identity in first and second cycle programmes. Volume 1. London: CiCe Institute for Policy Studies in Education. 19 s. (CiCe Guidelines on the Design of Higher Education Courses 5) Länk [Mer information]
Rami, J., Lalor, J., Berg, W., Lorencovic, J., Lorencovicova, E., Maiztegui, C. & Elm, A. (2006). Competencies for educators in citizenship education and the development of identity in first and second cycle programmes. Volume 2. London: CiCe Institute for Policy Studies in Education. 21 s. (CiCe Giudelines on the Design of Higher Edication Courses 6) Länk [Mer information]
Danciu, M., Clarke, M. & Elm, A. (2005). Citizenship Education in First Cycle : undergraduate Teacher Education Courses. London: CiCe Thematic Network Project. 15 s. (CiCe Guidelines on the Design of Higher Education Courses 1) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)