Undervisningsområden

Annie Hammarberg undervisar främst i förskollärarprogrammets första år i kurser som rör Förskollärarens yrkesprofession och VFU, teorier och samtal med barn om naturvetenskapliga fenomen. Hon är handledare för examensarbeten samt examinator för sådana.

Publicerad av: Annie Hammarberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)