Forskningsområden

Lärares arbete, professionalism och professionalitet, särskilt den relationella dimensionen, lärares ledarskap, policy, skolutveckling, rumsliga dimensioner och teori, didaktisk teori, lärares demokratiarbete och andra frågor kopplade till social rättvisa.

Avslutade forskningsprojekt

RAOL - Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare

Projektet genomförs under åren 2013-2015(16) och finansieras av AFA Försäkring. Införandet av lärarlegitimation innebär förändrade arbetsvillkor för rektorer, och i projektet undersöks konsekvenserna av reformen när den gestaltas i praktiken.

Hur byggs en hållbar utbildningsmiljö upp?

Pilotprojektet genomfördes under åren 2015-16 finansierat av rektorsmedel. Det undersökte uppstarten och etableringen av en högstadieskola i en kommun där rektorsområdena ritats om i syfte att desegregera skolan.

Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum.

Projektet genomfördes under åren 2012-2014 och finansierades av AFA Försäkring. I projektet undersöktes personal-elevrelationer, och hur dessa kan bidra till att förebygga och motverka hot och våld i skolan. Fokus lades framför allt på förhandlingar av relationer i skolmiljöer utanför klassrummet.

"Väg-skäl" — en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Inom ramen för det av Vetenskapsrådets finansierade projektet "Väg-skäl" - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor", genomför ett delprojektet med fokus på lärares engagemang och ideal. Samarbete med Linnéuniversitetet.

Publicerad av: Anneli Frelin Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)