Yvonne Lindh

Yvonne Lindh

Universitetsadjunkt i Bildpedagogik, doktorand i pedagogik

E-post: yvonne.lindh@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 87 49
Mobil: 073- 273 36 18, 070- 218 82 72

Aktuell forskning

Syftet med min forskning som doktorand är att undersöka förutsättningarna för det didaktiska och pedagogiska skapande arbetet i ateljén i förskolan genom att analysera vad som händer i mötet mellan förskolepedagogen och barnen i arbetet med estetiska lärprocesser. Hur påverkar ateljéns miljö och utformning mötet mellan pedagog och barn?
Inom fältet Visuell Kultur & Gestaltning undersöker jag förskolans ateljé som plats.

Senaste publikationerna

Lindh, Y. (2017). Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati. Nordisk Barnehageforskning, 15 (2), 1-18. Länk [Mer information]
Lindh, Y. (2016). Bildkonsten som en ingång till att förstå <em>den andre</em>. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. S. 147-166. [Mer information]
Lindh, Y. (2014). Förskoleateljén - en plats för barns skapande?. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 83-111. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)