Böcker


Böcker

Óskarsson, V. & Mårtensson, L. (red.) (2016). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 67/2016. Uppsala: Isländska sällskapet. 160 s. (Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 67) Länk [Mer information]
Mårtensson, L. & Veturliði, Ó. (red.) (2015). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 66/2015. Uppsala: Uppsala universitet. 242 s. (Scripta Islandica 66) Länk [Mer information]
Mårtensson, L. & Óskarsson, V. (red.) (2014). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 64/2013. Uppsala: Isländska sällskapet. 160 s. (Scripta Islandica 64) [Mer information]
Mårtensson, L. & Óskarsson, V. (red.) (2014). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 65/2014. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. 238 s. (Scripta Islandica 65) Länk [Mer information]
Mårtensson, L. (2013). Den fristående redaktionen av Karls þáttr vesæla : Undersökning, utgåva och översättning. Stockholm: Runica et Mediævalia. (Runica et Mediævalia; Editiones 5) [Mer information]
Mårtensson, L. (2013). Skrivaren och förlagan : Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda. Oslo: Novus Forlag. (Bibliotheca Nordica 6) [Mer information]
Mårtensson, L. (2011). Studier i Am 557 4to. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 321 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Mårtensson, L. (2007). AM 557 4to : Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet. Diss. , 2007. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. 232 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Mårtensson, L. (2017). Editionsfilologi och språkhistorisk forskning. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistiskt forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 64-84. [Mer information]
Mårtensson, L., Brun, A. & Wahlberg, F. (2017). Paleografiska egenskaper ur ett digitalt perspektiv. Beyond the Piraeus<em> </em><em></em> : Lion East Norse Studies from Venice. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)