Artiklar

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mårtensson, L., Wahlberg, F. & Brun, A. (2015). Digital Palaeography and the Old Swedish Script : The Quill Feature Method as a Tool for Scribal Attribution. Arkiv för nordisk filologi, 130, 79-100. [Mer information]
Mårtensson, L. (2015). Maskinell identifiering av skrivtecken i medeltida handskrifter ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Danske studier, 587, 109-120. [Mer information]
Wahlberg, F., Dahllöf, M., Mårtensson, L. & Brun, A. (2014). Spotting Words in Medieval Manuscripts. Studia Neophilologica, 86 (1), 1-16. 10.1080/00393274.2013.871975 [Mer information]
Mårtensson, L. & Pálsson, H. (2008). Anmärkningsvärda suspensioner i DG 11 4to (Codex Upsaliensis av Snorra Edda) : spåren av en skriven förlaga?. Scripta Islandica : Isländska Sällskapets Årsbok, 59, 135-155. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Mårtensson, L. (2015). Digital paleografi och den medeltida skriften i Sverige : En introduktion samt en applikation. Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala = Annales Societatis litterarum humaniorum regiae Upsaliensis, 2014. [Mer information]
Mårtensson, L. (2010). Översikten över Háttatal i DG 11 4to : dess funktion och ursprung. Gripla, 105-145. Länk [Mer information]
Mårtensson, L. (2008). Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet. Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2008, 189-194. [Mer information]
Mårtensson, L. (2007). En ovanlig ordform i den isländska handskriften AM 557 4to. Språk och lag. [Mer information]

Recensioner

Mårtensson, L. (2017). Anna Catharina Horn: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. Kiel: European Journal of Scandinavian Studies. Kiel: [In press] [Mer information]
Mårtensson, L. (2008). Recension av Names Through the Looking-glass. Festschrift in honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Namn och bygd. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)