Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Recensioner | Övrigt


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mårtensson, L., Wahlberg, F. & Brun, A. (2015). Digital Palaeography and the Old Swedish Script : The Quill Feature Method as a Tool for Scribal Attribution. Arkiv för nordisk filologi, 130, 79-100. [Mer information]
Mårtensson, L. (2015). Maskinell identifiering av skrivtecken i medeltida handskrifter ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Danske studier, 587, 109-120. [Mer information]
Wahlberg, F., Dahllöf, M., Mårtensson, L. & Brun, A. (2014). Spotting Words in Medieval Manuscripts. Studia Neophilologica, 86 (1), 1-16. 10.1080/00393274.2013.871975 [Mer information]
Mårtensson, L. & Pálsson, H. (2008). Anmärkningsvärda suspensioner i DG 11 4to (Codex Upsaliensis av Snorra Edda) : spåren av en skriven förlaga?. Scripta Islandica : Isländska Sällskapets Årsbok, 59, 135-155. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Mårtensson, L. (2015). Digital paleografi och den medeltida skriften i Sverige : En introduktion samt en applikation. Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala = Annales Societatis litterarum humaniorum regiae Upsaliensis, 2014. [Mer information]
Mårtensson, L. (2010). Översikten över Háttatal i DG 11 4to : dess funktion och ursprung. Gripla, 105-145. Länk [Mer information]
Mårtensson, L. (2008). Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet. Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2008, 189-194. [Mer information]
Mårtensson, L. (2007). En ovanlig ordform i den isländska handskriften AM 557 4to. Språk och lag. [Mer information]

Böcker

Óskarsson, V. & Mårtensson, L. (red.) (2016). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 67/2016. Uppsala: Isländska sällskapet. 160 s. (Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 67) Länk [Mer information]
Mårtensson, L. & Veturliði, Ó. (red.) (2015). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 66/2015. Uppsala: Uppsala universitet. 242 s. (Scripta Islandica 66) Länk [Mer information]
Mårtensson, L. & Óskarsson, V. (red.) (2014). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 64/2013. Uppsala: Isländska sällskapet. 160 s. (Scripta Islandica 64) [Mer information]
Mårtensson, L. & Óskarsson, V. (red.) (2014). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 65/2014. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. 238 s. (Scripta Islandica 65) Länk [Mer information]
Mårtensson, L. (2013). Den fristående redaktionen av Karls þáttr vesæla : Undersökning, utgåva och översättning. Stockholm: Runica et Mediævalia. (Runica et Mediævalia; Editiones 5) [Mer information]
Mårtensson, L. (2013). Skrivaren och förlagan : Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda. Oslo: Novus Forlag. (Bibliotheca Nordica 6) [Mer information]
Mårtensson, L. (2011). Studier i Am 557 4to. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 321 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Mårtensson, L. (2007). AM 557 4to : Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet. Diss. , 2007. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. 232 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Mårtensson, L. (2017). Editionsfilologi och språkhistorisk forskning. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistiskt forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 64-84. [Mer information]
Mårtensson, L., Brun, A. & Wahlberg, F. (2017). Paleografiska egenskaper ur ett digitalt perspektiv. Beyond the Piraeus<em> </em><em></em> : Lion East Norse Studies from Venice. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund. [Mer information]

Konferensbidrag

Wahlberg, F., Mårtensson, L. & Brun, A. (2016). Estimating manuscript production dates using both image and language data. Proceedings of SSBA, 2016. [Mer information]
Wahlberg, F., Mårtensson, L. & Brun, A. (2016). Large scale continuous dating of medieval scribes using a combined image and language model. Proceedings - 12th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2016. S. 48-53. 10.1109/DAS.2016.71 [Mer information]
Wahlberg, F., Mårtensson, L. & Brun, A. (2015). Large scale style based dating of medieval manuscripts. Proceedings of the 3rd International Workshop on Historical Document Imaging and Processing (HIP’15). New York: ACM Digital Library. S. 107-114. 10.1145/2809544.2809560 [Mer information]
Wahlberg, F., Brun, A. & Mårtensson, L. (2015). Writer identification using the Quill-Curvature feature in old manuscripts. Proceedings of SSBA, 2015. [Mer information]
Wahlberg, F., Mårtensson, L. & Brun, A. (2014). Scribal Attribution using a Novel 3-D Quill-Curvature Feature Histogram. 14th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR 2014): IEEE conference proceedings. S. 732-737. 10.1109/ICFHR.2014.128 [Mer information]
Wahlberg, F., Dahllöf, M., Mårtensson, L. & Brun, A. (2012). Word Spotting in Pre-Modern Manuscripts using Dynamic Time Warping. Proceedings of SSBA, 2012. [Mer information]
Wahlberg, F., Dahllöf, M., Mårtensson, L. & Brun, A. (2011). Data Mining Medieval Documents by Word Spotting. Proceedings of the 2011 Workshop on Historical Document Imaging and Processing. New York: ACM. S. 75-82. 10.1145/2037342.2037355 [Mer information]
Mårtensson, L. (2009). Isolerade graftyper i DG 11 (Codex Upsaliensis). Á austrvega. Saga and East Scandinavia : Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Volume 2. Gävle: University of Gävle. S. 657-658. Länk [Mer information]

Recensioner

Mårtensson, L. (2017). Anna Catharina Horn: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. Kiel: European Journal of Scandinavian Studies. Kiel: [In press] [Mer information]
Mårtensson, L. (2008). Recension av Names Through the Looking-glass. Festschrift in honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Namn och bygd. [Mer information]

Övrigt

Mårtensson, L. (2009). Digital utgåva av den isländska handskriften AM 557 4to. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)