Lars Mårtensson

Lasse Mårtensson


Universitetslektor

E-post: lasse.martensson@hig.se

Telefon: 026-64 88 30
Mobil: 070-655 72 98 

Aktuell forskning

Vid årsskiftet inledde jag ett nytt projekt, vid namn Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare (Riksbankens jubileumsfond, 2016–2020), med mig som projektledare. Detta är ett storskaligt projekt inom området digital paleografi, dvs. analys av skrift med digitala redskap. Syftet är att ge en fördjupad bild av de medeltida skrivarnas skrift och språk ur ett individuellt perspektiv. Vad skiljer t.ex. en skrivande individ från en annan? I vilka företeelser finner man de drag som är unika för en viss person? De resultat som utvinns i dessa studier kommer också att läggas till grund för en kartläggning av den medeltida svenska skriftens utveckling ur ett kronologiskt och geografiskt perspektiv.

Senaste publikationerna

Mårtensson, L. (2017). Editionsfilologi och språkhistorisk forskning. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistiskt forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 64-84. [Mer information]
Mårtensson, L., Brun, A. & Wahlberg, F. (2017). Paleografiska egenskaper ur ett digitalt perspektiv. Beyond the Piraeus<em> </em><em></em> : Lion East Norse Studies from Venice. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund. [Mer information]
Wahlberg, F., Mårtensson, L. & Brun, A. (2016). Estimating manuscript production dates using both image and language data. Proceedings of SSBA, 2016. [Mer information]
Wahlberg, F., Mårtensson, L. & Brun, A. (2016). Large scale continuous dating of medieval scribes using a combined image and language model. Proceedings - 12th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2016. S. 48-53. 10.1109/DAS.2016.71 [Mer information]
Mårtensson, L. (2017). Anna Catharina Horn: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. Kiel: European Journal of Scandinavian Studies. Kiel: [In press] [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)