Meritförteckning

Göteborgs kommun 1979 — 1983.

Bollnäs kommun 1983 - 1985
Klasslärare Kilbergsskolan och Sörängs skola

Tierps kommun 1985 - 1988
Lärare för invandrarelever
Klasslärare Kyrkskolan i Hållnäs

Älvkarleby kommun
1988 — 2006
Klasslärare 1988 — 2004
Arbetsenhetsledare för lågstadiet, studiedagsansvarig, samtalsledare i Pedagogiska samtal med personal på Bodaskolan.

Ledamot av ledningsgruppen för Bodaskolan

Högskolan i Gävle, HiG

Adjungerad adjunkt vid Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi från jan 2003 — dec. 2004.

Universitetsadjunkt vid institutet för Humaniora och Samhällsvetenskap januari-05 t.o.m. juni-07
Bitr. PUX-samordnare ht-07.

Biträdande utbildningsledare på 30 — 50 % jan-05 — dec-05
Nätverket i Svenska för lokala lärarutbildare och HiG
Verksamhetsförlagd undervisning (vfu) i Svenska i lärarutbildningen A och B
Bitr. PUX-samordnare (vikariat 20 %)

 • Barn och ungdomslitteratur (HS-Inst)
 • Samhällets och skolans värdegrund AU2 (HS-Inst)
 • Yngre barns läs och skrivutveckling (P-inst)
 • Introduktion till läraryrket AU1 (P-Inst)
 • Normativitet och sexualitet i skolan (HS +P-Inst)
 • Läs- och skrivutveckling för förskollärare  (P-inst)
 • Läs- och skrivutveckling för grundlärare (AUE, svenska språket)
 • Svenska i Lärarutbildningen A
 • Svenska i lärarutbildningen B
 • Lärarlyftskurs: Svenska i F-3
 • Normativitet och sexualitet i skolan
 • Vfu-momentet i Svenska i lärarutbildningen A
 • Svenska i lärarutbildningens kurs Barn och ungdomslitteratur

Studiedag för Gävleregionens lärare.
Uppdragsutbildning i Täby.
Handledning examensarbete B och C.
Forskningspresentation samt studiedag i Haninge kommun, Båtsmansskolan.

Induction
Forsknings och utvecklingsprojektet Induktion-nätverk III.
Temagruppen Läs och skrivprocessen.
Högre Genusseminarier.

Annat uppdrag

Kvalitetsredovisare Genomförde den första kvalitetsredovisningen Älvkarleby kommun lämnade till Skolverket juni-00.

Elevinflytandeundersökning genomfördes bland elever i år 3-5-8 samt vuxenstuderande i samband med kvalitetsredovisningen.

Vikarierande utvecklingsledare 20-40 % i Älvkarleby kommun sep -03 — aug -04

Lokal Samordnare Ordförande i PRAL dvs. Praktikarbetslaget som placerade lärarstudenter i Älvkarleby kommun samt samordna samarbetet med HiG och kommunen.

Mentor Mentor för nyexaminerad lärare i Älvkarleby kommun

Handledare / LLU:are  Har under ca 15 års tid har jag tagit emot   lärarstudenter i mina klasser i Älvkarleby kommun

PRAL, PRaktik Arbets Laget Älvkarleby kommuns organisation för att placera   studenter på praktik, vfu, i kommunen.
Har varit med i 10 år och placerat studenter.

Analysledare  Växtkraft Mål 3 inom Esf-rådet i Uppsala dels våren 2002 för Bodaskolan i Skutskär och hösten 2003 för Förskolorna i Skutskär

Ordförande i Hyttögruppen Uppdrag i Älvkarleby kommun att organisera en arbetsgrupp samt anställa en naturskollärare och starta en naturskola på Hyttö skola.
Genom att söka bidrag och samordna resurser startade Naturskolan augusti -04.

Stipendier
Resa för skolsystemstudier i England, Skolverket
Studieresa Global Education till San Diego

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)