Research interest


I gruppen ingår från HiG, förutom undertecknad, Anna Edin och Mats Hyvönen.

En första version av Collective Memories of Chernobyl in Gävle, Sweden, kommer att seminariebehandlas på avdelningen under hösten 2014/våren 2015.

"Between past and present, collective memories of Chernobyl in Gävle, Sweden". Paper Ørecomm – Centre for Communication and Glocal Change, 12-16 Sept 2013, Roskilde/Copenhagen/Malmö

"Women magazines, a research topic". Extended abstract and poster. NordMedia Conference 2013 · Division of Meida and Communication History (chair), 12-16 August 2013, Norway · Oslo

Pågående projekt 1) "Consuming the Environment: North/South Memories and Manifestations of Environmental Threats and Opportunities" University College of Gävle, Academy of Education and Economics, Gävle · Humanities · In cooperation with CCMS, University of KwaZulu-Natal, South Africa; 2013 -

 Pågående projekt 2)  "Strategic Communication: Waste management in Gävle" University College of Gävle, Academy of Education and Economics, Gävle · Humanities · In cooperation with Gästrike återvinnare, Gävle, Sweden; 2013 -

 Pågående projekt 3) Under året planeras en antologi med arbetsnamnet "Internetforskning". Medförfattare kommer från såväl MKV som filmvetenskap, redaktörer är FD Bengt Bengtsson och undertecknad.

Tidigare forskning

Forskningsinriktningen har i huvudsak varit historiskt och empiriskt inriktad.
En licentiatuppsats 1997, Någon sa att jag borde skriva, en undersökning av kvinnliga journalisters yrkesidentitesskapande, var inriktad mot organisationskommunikation och hade ett genus- och identitetsteoretiskt perspektiv, vilket i viss mån följs upp i doktorsavhandlingen, även om det rör sig om två helt skilda undersökningar.  Den förra är således inte ett steg på vägen mot den senare.

Gemensamt för bägge nämnda publikationer är intresset för journalistik och publicistik. 
Filosofen Hannah Arendts historieuppfattning och politisk-filosofiska begrepp utgör, eller rättare sagt var, en stark inspirationskälla i såväl doktorsavhandlingsarbetet som i aktuella projekt.

Published by: Zara Lindahl Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)