Books


Books

Åsén Ekstrand, E. & Findahl, O. (ed.) (2018). Consuming the Environment 2017 : Multidisciplinary approaches to urbanization and vulnerability. Gävle: Gävle University Press. 149 p. External link [More information]
Bengtsson, B. & Åsén Ekstrand, E. (ed.) (2013). Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. 161 p. (Mediestudier, Högskolan i Gävle 1) [More information]

Doctoral thesis

Ekstrand, E. (2007). Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid. Diss. , 2007. Umeå: Umeå universitet. 272 p. (Medier & kommunikation 10) External link [More information]

Book chapters

Åsén Ekstrand, E. (2017). Collective Memories of Chernobyl in Gävle. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 41-63. [More information]
Åsén Ekstrand, E. (2014). Fotomontaget som politiskt vapen : Kaj Andersson i trettiotalets "Morgonbris". Nya röster : svenska kvinnotidskrifter under 150 år. Möklinta: Gidlunds förlag. P. 107-134. [More information]
Åsen Ekstrand, E. (2013). Den delade verkligheten som community : utgångspunkter för empiriska studier. Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. P. 107-114. [More information]
Åsén Ekstrand, E. & Hyvönen, M. (2009). Idrott mellan nationalkänsla och lokalpatriotism. Fram träder Bergslagen : nytt ljus över gammal region. Västerås: Mälardalens högskola. P. 198-219. [More information]
Ekstrand, E. (2006). Katastrofen i Messina : en studie av Gävlepressens rapportering januari 1909. Medierade offentligheter och identitet. Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle. P. 139-170. [More information]
Ekstrand, E. (2005). Las vacaciones de las amas de casa en Suecia 1920-1985 : algunas observaciones. Espacios de Género. Sevilla, Spanien: Ediciones ALFAR. P. 83-92. External link [More information]

Licentiate thesis

Ekstrand, E. (1998). Någon sa att jag borde skriva : om yrkesidentitet i nio kvinnliga journalisters berättelser. Lic.-avh. , 1998. Umeå: Umeå universitet.. 102 s. (Rapportserien / Institutionen för medier och kommunikation, Umeå universitet 1998:1) [More information]
Published by: Zara Lindahl Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)