Publications

Publications registered in DiVA at the University of Gävle.

| Books | Doctoral thesis | Book chapters | Conference papers | Licentiate thesis | Reports | Other


Books

Åsén Ekstrand, E. & Findahl, O. (ed.) (2018). Consuming the Environment 2017 : Multidisciplinary approaches to urbanization and vulnerability. Gävle: Gävle University Press. 149 p. External link [More information]
Bengtsson, B. & Åsén Ekstrand, E. (ed.) (2013). Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. 161 p. (Mediestudier, Högskolan i Gävle 1) [More information]

Doctoral thesis

Ekstrand, E. (2007). Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid. Diss. , 2007. Umeå: Umeå universitet. 272 p. (Medier & kommunikation 10) External link [More information]

Book chapters

Åsén Ekstrand, E. (2017). Collective Memories of Chernobyl in Gävle. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 41-63. [More information]
Åsén Ekstrand, E. (2014). Fotomontaget som politiskt vapen : Kaj Andersson i trettiotalets "Morgonbris". Nya röster : svenska kvinnotidskrifter under 150 år. Möklinta: Gidlunds förlag. P. 107-134. [More information]
Åsen Ekstrand, E. (2013). Den delade verkligheten som community : utgångspunkter för empiriska studier. Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. P. 107-114. [More information]
Åsén Ekstrand, E. & Hyvönen, M. (2009). Idrott mellan nationalkänsla och lokalpatriotism. Fram träder Bergslagen : nytt ljus över gammal region. Västerås: Mälardalens högskola. P. 198-219. [More information]
Ekstrand, E. (2006). Katastrofen i Messina : en studie av Gävlepressens rapportering januari 1909. Medierade offentligheter och identitet. Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle. P. 139-170. [More information]
Ekstrand, E. (2005). Las vacaciones de las amas de casa en Suecia 1920-1985 : algunas observaciones. Espacios de Género. Sevilla, Spanien: Ediciones ALFAR. P. 83-92. External link [More information]

Conference papers

Åsén Ekstrand, E. (2015). Collective memories of Chernobyl in Gävle, Sweden. Bridging Divides: Spaces of Scholarship and Practice in Environmental Communication. External link [More information]
Govender, E., Åsén Ekstrand, E., Dyll Myklebust, L., Pollock, J., Rijsdijk, L., Lim Khor, Y. & Cardey, S. (2013). Revisiting Entertainment Education in Theory and Practice : a transnational comparative study using Intersexions. . External link [More information]
Åsén Ekstrand, E. (2013). Women's magazines : a research topic. . [More information]
Ekstrand, E. & Hyvönen, M. (2008). Local press on the Swedish athletic championship in Gävle 1915. Media and global divides : abstracts : IAMCR Conference at Stockholm University 20-25 July 2008. Stockholm: Organizing Committee for the IAMCR Congress 2008. P. 172-172. External link [More information]
Ekstrand, E. (2005). Katastrofen i Messina : en studie av Gävlepressens rapportering januari 1909.. Nordisk medieforskerkonference 17, Aalborg, 11-14/8 2005 : Grupp 4. Mediehistorie. External link [More information]
Ekstrand, E. (2001). En jämförelse mellan 30-talskampanjerna Fabrikernas bästa för hemmens behov och Better Homes in America.. Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, Reykjavik 11-13 augusti 2001. : Paper 15. External link [More information]
Ekstrand, E. (2001). The Housewife Holidays in Sweden 1920-1985: some remarks.. Espacios de Género / Gender Spaces, II International Interdisciplinary Conference, Universidad de Huelva, 9-11 Mayo 2001. [More information]
Ekstrand, E. (1999). Lokal mediehistoria – en teoretisk utgångspunkt.. 14:e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning i Kungälv, 14-17 Augusti 1999 : Grupp 6: Mediehistoria. External link [More information]

Licentiate thesis

Ekstrand, E. (1998). Någon sa att jag borde skriva : om yrkesidentitet i nio kvinnliga journalisters berättelser. Lic.-avh. , 1998. Umeå: Umeå universitet.. 102 s. (Rapportserien / Institutionen för medier och kommunikation, Umeå universitet 1998:1) [More information]

Reports

Åsén Ekstrand, E. (2010). Förstudie av förutsättningarna för en etablering av forskningsdelen av World Internet Institute inom Högskolan i Gävle. Gävle: 17 p. External link [More information]
Ekstrand, E. (2001). The Housewife Holidays. Stockholms universitet. [More information]
Ekstrand, E. (2000). Morgonbris 1930-39 : redovisning av en läsning. Stockholm: Centrum för genusforskning vid Stockholms universitet. [More information]

Other

Ekstrand, E. (2006). RIT : anteckningar från vintersamtal i Riittas ateljé. Konsthallen Sandviken. [More information]
Ekstrand, E. (2002). I rättvisans namn – en film om Maria Kvist.. Forskningsinformation. Högskolan i Gävle och Forskningsrådsnämnden.. [More information]
Ekstrand, E. (2002). I rättvisans namn : en film om Maria Qvist : arbetsjournal. Högskolan i Gävle. 24 p. [More information]
Published by: Zara Lindahl Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)