Undervisningsområden 

För nuvarande är undervisar jag huvudsakligen vid Högskolan i Gävle:
- Beskattningsrätt (15 hp), grundkurs för ekonomer, mäklare och rättsvetare (tjänst och   internationell beskattning)         

- Beskattningsrätt (15 hp), grundkurs på distans (nätbaserad)                                                

- Internationell beskattning (7,5 hp) på det Rättsvetenskapliga programmet (kursansvarig och huvudsaklig lärare)
- Teori och Metod (7,5 hp) på det Rättsvetenskapliga programmet (kursansvarig och huvudsaklig lärare)

 

Utöver detta har jag regelbundet handlett och bedömt kandidat- och master-uppsatser på det Affärsjuridiska programmet vid Linköping universitet.

 

På Umeå universitet undervisde jag på:

- Beskattningsrätt (15 hp), grundkurs på Juristprogrammet

- Beskattningsrätt (15 hp), grundkurs på distans (nätbaserad)     

- Beskattningsrätt (7,5 hp), avancerad kurs för jurister och ekonomer (där jag även var kursansvarig)

- Kommersiell EU-rätt (7,5 hp) avancerad kurs på Juristprogrammet

- Introduction to Swedish law (7,5 hp) för utbytesstudenter

 

Vid Köpenhamns universitet har jag även varit gästlärare:

- International tax law (7,5 hp)

 

Publicerad av: Yvette Lind Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-07-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)