Forskningsområden

Svensk politik och förvaltning.

Tidigare forskningsprojekt:

Miljonprogrammet

Forskningsuppgiften startade vid Statens institut för byggnadsforskning, men har varit i princip vilande sedan 1994. Projektet behandlar bostadsbyggandet i de svenska kommunerna perioden 1965-1974, Miljonprogrammet. Projektet studerar nyproduktionen av lägenheter och dess inriktning utifrån ett kommunalt perspektiv och nyinstitutionell teori. Genomförda analyser visar att Miljonprogrammet bidrog till en utjämning av kommunernas bostadsbestånd, speciellt avseende allmännyttiga lägenheter De lokala faktorer som studerats; socioekonomisk omgivning, politik, efterfrågan och tradition visar sig också vara relevanta för samtliga studerade perioder 1960-1989. Speciellt tycks variationen kunna förklaras under miljon-programsåren.

Demokratin och den nya arbetsrätten

Deltagande i forskningsprojekt: Projektet Demokratin och den nya arbetsrätten, 1980-1989, lett av universitetslektor Agne Gustafsson vid Lunds universitet och finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)