Articles

[Hämtas ur DiVA och visas med hjälp av SiteVisions proxy-modul.]


Scholarly articles, non-refereed

Leidhammar, B. (2012). SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall : Processuella frågor m.m.. Skattenytt (6), 374-382. External link [More information]
Lindkvist, G. & Leidhammar, B. (2010). Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning. Skattenytt (10), 726ff-. [More information]
Nyquist, K. & Leidhammar, B. (2004). Lekmannainflytandet i Skatteverket. Svensk skattetidning, 535-549. [More information]
Leidhammar, B. (2001). Gränsdragningen mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Skattenytt (3), 104-121. [More information]
Leidhammar, B. (1998). Förslaget till ny inkomstskattelag - något om bevisprövningen. Skattenytt, 41-51. [More information]
Runvik, B. & Leidhammar, B. (1996). Bolagsplundring. Svensk skattetidning, 470-481. [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Tegnander, H. & Leidhammar, B. (1999). Nedsättning av fastighetsskatten : Kritisk granskning av RSV:s promemoria. Skattenytt, 96-107. [More information]
Leidhammar, B. & de Verdier, L. (1987). Restaurang -83. Skattenytt, 510-514. [More information]
Published by: Sonny Jakobsson Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-05-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)