Forskningsområden

  1. Extern redovisning: Utveckling och tillämpning av EU:s nya IFRS (International Financial Reporting Standards) redovisning för skogsindustrin och andra industrier.
  2. Internredovisning: Framgångs- och misslyckandefaktorer, som inrymmer lönsamheten, likviditeten och solvensen i små och medelstora företag med hjälp av boksluten och industrispecifika rapporter. Nyckeltalanalysmetoder utvecklas för att erkänna de mest relevanta nyckeltalen och förutsägande indikatorerna.
  3. Intervjustudier: Analys av kritiska framgångs- och misslyckandefaktorer, investeringar och affärsmodeller samt företagsnätverk med hjälp av intervjuer i små och medelstora företag
  4. Investering och osäkerhet: Investeringsanalys tillämpar moderna företagsekonomiska och finansieringsmetoder för att värdera investeringar och att hitta de bästa investeringsbeteenden samt "optimala" finansieringsnivåer — alternativt med hjälp av t.ex. portföljledning och optionsteori.
  5. Finansiering: Konkurrensförmågan, av olika förmögenhetsklasser och förmögenheter samt investeringar i alternativa förmögenhetsklasser och förmögenheter, analyseras med hjälp av metoder som värderingsmodell för värdepapper (Capital Asset Pricing Model, CAPM) och effektiv front.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)