Rapporter

Eriksson, L. (1995). Learning Marketing. Gävle: Högskolan i Gävle/Sandviken. 13 s. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 24) [Mer information]
Eriksson, L. (1992). Perspectives on Market Orientation. Gävle: Högskolan i Gävle/Sandviken. 17 s. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 3) [Mer information]
Eriksson, L. (1984). 3M-modellen : en modellansats för affärsplanering. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 59 s. (FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken 23) [Mer information]
Eriksson, L. (1984). Strategisk affärsutveckling : utveckling av en referensram som bas för empiriska undersökningar. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 37 s. (FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken 20) [Mer information]
Eriksson, L. & Cronebratt, T. (1984). Trend marketing : att segmentera med hjälp av trender och livsstilar. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 33 s. (FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken 21) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)