Samverkan

Forskning finansierad av FORMAS

Projektet InFlow: Towards Improved Interactions in the Two-Way Flow of Risk-Related Chemical Information - The Cases of Clothing, Toys, and Paint (InFlow). Finanserades av Formas 2008-2010.

Deltagare: Docent Mikael Klintman, Lunds universitet, Prof. Sverker Molander, Chalmers tekniska högskola, Dr Jesper Sjöström, Malmö högskola, Dr Ernst Hollander, Högskolan i Gävle, doktorand Emelie Stenborg, Lunds universitet och Kristin Fransson, Chalmers tekniska högskola.

Seminariedeltaganden inom Tredje uppgiften:

I mörkets hjärta, Halvdagsseminarium om finanskrisen och sambandet med den illegala exploateringen av u-ländernas råvaruresurser, brott mot demokrati och mänskliga rättigheter och vägar till socialt och ekonomiskt självbestämmande. 14 april 2009, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Medverkande: Magnus Ericsson, Raw Materials Group, Joakim Wohlfeil, Diakonia, Ernst Hollander, lektor vid Högskolan i Gävle, Björn Granath, Dramaten.
Arrangörer: CMS och ABF Stockholm Magnus Erikssons och mina presentationer översänder jag gärna på begäran

Strategier för en hållbar framtid? Nordiskt seminarium i ekonomi och ekologi. 10-11 april 2010, ABF-huset.
Medverkande: Ernst Hollander, tekn. dr., Rune Skarstein, ekonom, docent, Norges tekniska universitet, Trondheim, Inge Røpke, lektor, Danmarks Tekniske universitet, Köpenhamn, Jan-Otto Andersson, nationalekonom, Åbo Akademi.
Arrangörer: Centrum för Marxistiska Samhällsstudier (CMS) och ABF Stockholm.

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-01-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)