Forskningsområden

InFlow: Forskning finansierad av FORMAS

"Towards Improved Interactions in the Two-Way Flow of Risk-Related Chemical Information - The Cases of Clothing, Toys, and Paint" (InFlow). Projektet finanserades av Formas 2008-2010 och hade många syften, bl.a. att bidra till teoriutveckling som rör kommunikations-processer mellan vetenskap och allmänhet. 

Kemikalieanvändningen i vardagsprodukter är omfattande. Ökande kunskaper om informationsflöden, från producent till konsument och vice versa, kan i förlängningen minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen. Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt analyserar spridning och tolkning av riskrelaterad kemikalieinformation. Genom forskarnas olika ämnesbakgrunder, institutionella tillhörigheter och forskarnätverk sammanförs här ett brett perspektivspektrum. Ernst Hollander var främst engagerad i det första och tredje delprojektet:

  • Det första delprojektet (i) beskriver olika typfall av försörjningskedjor för kemikalieinnehållande produkter.
  • Det tredje delprojektet (iii), analyserar informationsåterkoppling i försörjningskedjorna.
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-01-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)