Forskningsområde

Corporate Social Responsibility (CSR)

Aktuell forskning

Agnetas forskning riktas mot att studera frågor som rör nationella/internationella affärsrelationer (Supply Chain), hållbar identitet och värdeskapande (socialt, miljömässigt och ekonomiskt) samt innovativ marknadsorientering. Agneta ingår också i forskargruppen Centrum för Logistik och Innovativ Produktion, CLIP, med studier av implementering av CSR/hållbar utveckling hos globala företags leverantörskedjor.

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)