CV

Internationella FoU-projekt

Ansvarig för forskningsgruppen Gruppen för Interaktiva Affärer (GIA, Group for Interactive Business) vid Högskolan i Gävle sedan 1997. Gruppen genomför studier av informationsteknologins användning i marknadsinriktade organisationer, vilket också inkluderar ansvar för två MBA-program via Internet (e-affärer respektive Marketing Management) med internationella studenter och lärare samt olika samverkansinsatser med företag inom detta område.

Gästprofessor med undervisning i Marketing Management, University of Hawaii, Summer Session II, 2005 respektive 2006

Gästprofessor med undervisning i Marketing, University of St Thomas, St Paul, USA, höstterminen 2001

Coordinator för arbetsgrupp om fastighetsekonomisk utbildning inom The European Network for Housing Research 1989-1994 (bl a delansvarig för work shop vid internationella FoU-konferensen i Paris, 1990, samt den internationella kursen On Comparative Housing i Gävle, 1992, Wassenaar, Holland, 1993 och Glasgow, Skottland, 1994)

Visiting fellow, School of Marketing, University of Perth, Perth, Australien, februari-mars, 1996

Gästprofessor, Buckinghamshire Business School, maj, 1998

LEONARDO-projektet Virtual Factory 1996 --  med Högskolor i Finland (Vakaus, koordinator), Spanien (Madrid), Tyskland (Regensburg) och Österrike (Heidenberg)

Projektet Marknadsorientera Ditt Företag i samarbetet med St Petersburg University of Humanities and Social Sciences, samt Moscow State University in Statistics, Informatics and Economics, (MSEI), 1994 -1999 (finansierat av Svenska Institutet)

Övrigt akademiska uppdrag

Reviewer för artiklar i Journal of Marketing Education, fr o m 2005

Opponent på Stig G Johanssons avhandling för doktorsexamen i företagsekonomi: "Individens roll i strategiska informationssystem, Stockholms universitet, april 2001-04-10

Opponent på Georg Granbergs avhandling för doktorsexamen i företagsekonomi: "Vägar mot ökad konkurrens och marknadsstyrning i offentlig sektor",  Stockholms universitet, 1998

Opponent på S Liljedahls avhandling för licentiatexamen i företagsekonomi: "Strategi för förändring: teknologi- och marknadsutveckling av oljelin i Örebroområdet ",  Sveriges Lantbruksuniversitet, 1994

Ledamot i Högskoleverkets projektgrupp för kvalitetsbedömning av högskolor, granskning av Högskolan i Jönköping 1995/96

Ledamot i betygsnämnd vid Pär Vilhelmsons doktorsdisputation "Mera pengar från skogen - möjligheter och hinder med tonvikt på småskalig uppdragsverksamhet", Agraria 111, Statens Lantbruksuniversitet, 1998

Ledamot av betygsnämnd vid Nils Gadelius doktorsdisputation (Svenska företag åter i Österled), Stockholms universitet, maj 2003

Publicerade större utredningar

Huvudsekreterare:

UKÄ 1975:2, Konsumentekonomisk universitetsutbildning, Universitetskanslersämbetet

SOU 1992:115, Kontroll i konkurrens, Kommunikationsdepartementet

SOU 1988:55, Hushållens Skuldsättning, Finansdepartementet

Published by: Camilla Haglund Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)