Forskning vid akademin

Utgångspunkten för akademins forskning är Högskolan i Gävles vision, mål och verksamhetsidé. Att främja och utveckla forskningskommunikationen är därför en viktig del vår verksamhet.

På akademin för utbildning och ekonomi finns inte något beslutat profilområde ännu, men ett nytt profilområde, utbildningsvetenskap är under utvecklande.

Ekonomi

Ämnet utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag, och att hitta lösningar på dessa. Vår forskning är koncentrerad till forskningsområdet Hållbara Affärsrelationer (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer.

Humaniora

  • Religionsvetenskap
  • Svenska språket och litteraturvetenskap

Forskningsledare
Peder Thalén
E-post: peder.thalen@hig.se

Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap är ett samlingsbegrepp för forskning om kunskapsbildning, lärande, utbildning och undervisning - ett mång- och tvärvetenskapligt fält (vr.se) med kopplingar till kunskapande om sociala, samhälleliga, ekonomiska, politiska och kulturella dimensioner för (ut)bildning, undervisning, ämnesinnehåll och lärande. Utbildningsvetenskap berör således utbildning, undervisning och lärande i näringsliv och offentlig sektor med tonvikt på det offentliga och privata utbildningssystemets och lärarutbildningens samtliga ämnen och discipliner – didaktik, pedagogik samt aktuella ämnens didaktik (ämnesdidaktik)

Forskargrupper

Forskningsledare
tf. Göran Fransson
e-post: goran.fransson@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-09-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)