Masterprogrammet i utbildningsvetenskap

I januari 2018 inleddes det nyinrättade masterprogrammet i  utbildningsvetenskap som har en särskild inriktning mot verksamhetsutveckling i förskola, fritidshem och skola.  Programmet är väl lämpat för yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper samt skaffa sig strategier för  verksamhetsutveckling eller kollegialt lärande.

Specifika målgrupper är förskollärare, fritidspedagoger och lärare, och funktioner som arbetslagsledare, ämnesföreträdare, förstelärare, verksamhetsutvecklare eller strateger med olika inriktning kan ha särskild nytta av programmet.

Programmet har sitt andra intag vt. 2019, med söktillfälle senast 15 oktober 2018.

Flera av programmets kurser ges som fristående kurser. Det ger möjlighet att läsa flera kurser och komma en bit i programmet redan innan man formellt söker programmet (se nedan).

Sök programmet och fristående kurser inför vt 2019.

Programmet blir sökbart under hösten för programstart våren 2019, men fristående kurs finns att söka nu inför hösten 2018.

Sök Masterprogrammet eller fristående kurser via Studera.nu

Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap,
Anmälningskod: HIG-23316

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling

Kursen Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling, 7,5 hp, ingår som första kurs i masterprogrammet men kan också läsas som fristående kurs och går då på kvartsfart. I kursen fördjupas kunskaper om undervisnings- och lärandeprocesser i olika utbildningssammanhang, olika metoder och modeller för systematiskt kvalitetsarbete tillämpas i ett eget mindre arbete, gärna genomfört för en genomlysning av den egna yrkespraktiken.

Utbildningsvetenskap som forskningsfält

Kursen Utbildningsvetenskap som forskningsfält, 15 hp ingår som andra kurs i masterprogrammet men kan också läsas som fristående kurs. I kursen behandlas klassiska och nutida utbildningsvetenskapliga teorier, perspektiv och forskningsresultat av relevans för verksamhetsutveckling och för att förstå det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet.

Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I,

Kursen Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, 7,5 hp, ingår som tredje kurs i masterprogrammet men kan också läsas som fristående kurs. I kursen behandlas kollegialt lärande och utveckling av verksamheter utifrån olika teoretiska perspektiv på ledarskap och olika forskningsbaserade metoder och modeller för utvecklingsarbete.

Kontakt

Erika Björklund
Utbildningsledare för masterprogrammet i utbildningsvetenskap
Akademin för Utbildning och Ekonomi
Högskolan i Gävle
ebu@hig.se
026 – 64 89 35

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2018-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)